Dnia 11 maja 2017r rozpoczęła się nowa kadencja w ZZIT GL.

Ustępujący Zarząd decyzją Delegatów przy ich 83,33% frekwencji na Konferencji, która odbyła się tego dnia w Przejazdowie, otrzymał absolutorium za swoją działalność w ostatnich 5. latach.

Przewodniczącym Konferencji był Grzegorz Szade.

Przewodniczącym na kolejną (trzecią już) kadencję wybrano Andrzeja Trzcińskiego.

 

Nowy Zarząd ZZIT GL to oprócz przewodniczącego:

Sebastian Demczyński Grupa LOTOS S.A. ER – wiceprzewodniczący

Franciszek Urbańczyk ECEkoenergia – wiceprzewodniczący

Anna Iwańska LOTOS Lab – Skarbnik

Michał Nadrowski Grupa Lotos – Sekretarz

Członkowie:

Katarzyna Kastelik LOTOS Paliwa

Mirosław Patyna LOTOS Paliwa

Sebastian Prusik Grupa LOTOS S.A.

Grzegorz Szade  Grupa LOTOS S.A.

Ewa Trzcińska LOTOS Lab

Rafał Wabia LOTOS Kolej

 

Komisja Rewizyjna w kadencji do 2022 roku:

Joanna Burakowska-Mawusi – przewodnicząca

Elżbieta Radziszewska – wiceprzewodnicząca

Ewa Cebula-Franek Grupa LOTOS S.A.

Zdzisław Jacek LOTOS Serwis

 

Gościem Konferencji był Bogusław Studencki wiceprzewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”, który przekazał na ręce Andrzeja Trzcińskiego podziękowania na dotychczasową współpracę z PZZ „KADRA” od przewodniczącego Porozumienia Dariusza Trzcionka, który jest wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych.

Bogusław Studencki – członek Prezydium ZG FZZ

Delegaci uczestniczyli w trzygodzinnym szkoleniu z zakresu prawa pracy w powiązaniu z regulacjami Kodeksu Cywilnego, które prowadził mec. Paweł Ślubowski. Omawiano sytuację w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej w tym zapowiedź rozmów ostatniej szansy w ramach rokowań sporu zbiorowego planowanych na 12 maja.

Dwie organizacje mające reprezentatywność (oprócz ZZIT GL to MZZ PRC) odrzucają zaproponowaną przez Pracodawcę w Grupie LOTOS S.A. propozycję wzrostu wynagrodzeń o 50 zł dla zarabiających do 5000zł.