Politechnika Gdańska weszła w skład nowo powołanego Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii (PolStorEn).

Konsorcjum, które w ramach współpracy z przemysłem ma opracować nowego typu ogniwa do akumulatorów stosowanych w pojazdach elektrycznych, tworzy siedem jednostek naukowych. Nasza uczelnia będzie koordynatorem prac w zakresie ogniw paliwowych. Uroczystość podpisania umowy odbyła się w Ministerstwie Energii.

Konsorcjum PolStorEn będzie prowadzić prace nad wytwarzaniem i testowaniem nowych materiałów mających zastosowanie w magazynach energii oraz prototypowaniu wyrobów z zakresu energii. Celem tej współpracy jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu magazynowania energii – nowego typu ogniw elektrochemicznych do pojazdów elektrycznych. Politechnikę Gdańską w radzie konsorcjum będą reprezentować naukowcy z Wydziału Chemicznego: prof. Kazimierz Darowicki, kierownik Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej (badania nad ogniwami paliwowymi) i prof. Anna Lisowska-Oleksiak z Katedry Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych (badania nad ogniwami litowo-jonowymi, ogniwami sodowo-jonowymi i kondesorami elektrochemicznymi).

– Co ważne, nie jest to projekt „papierowy”, ma zakończyć się określonymi rozwiązaniami praktycznymi wprowadzonymi do gospodarki. Jeśli chcemy produkować własne samochody i autobusy elektryczne, to musimy mieć także  własny do nich napęd – mówi prof. Kazimierz Darowicki, kierownik Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. – Chodzi o to, żebyśmy zwarli szyki i współpracowali razem, aby wypracować określone rozwiązania służące rozwojowi elektromobilności, a nie konkurowali ze sobą.

– Co ważne, nie jest to projekt „papierowy”, ma zakończyć się określonymi rozwiązaniami praktycznymi wprowadzonymi do gospodarki. Jeśli chcemy produkować własne samochody i autobusy elektryczne, to musimy mieć także własny do nich napęd – mówi prof. Kazimierz Darowicki, kierownik Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. – Chodzi o to, żebyśmy zwarli szyki i współpracowali razem, aby wypracować określone rozwiązania służące rozwojowi elektromobilności, a nie konkurowali ze sobą.

Oprócz Politechniki Gdańskiej w skład konsorcjum weszły: Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Metali Niezależnych, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Wszystkie wymienione uczelnie mają znaczący dorobek w obszarze energetyki elektrochemicznej.

W pierwszym etapie (5 lat) prace będą koncentrowały się na polskich ogniwach litowo-jonowych oraz ogniwach sodowo-jonowych. Jednocześnie prowadzone będą badania nad ogniwami paliwowymi.

Podczas uroczystości podpisania umowy PolStorEn, Krzysztof Tchórzewski, minister energii podkreślił, że zawiązanie konsorcjum wpisuje się w założenia opracowanych w ME dokumentów strategicznych, jak Plan Rozwoju Elektromobilności i Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych. Jest też działaniem komplementarnym z projektami UE (Komisja Europejska powołała inicjatywę EU Battery Alliance, która ma na celu m.in. produkcję baterii na terenie Europy).

Dodajmy, że Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej Wydziału Chemicznego PG w obszarze ogniw paliwowych współpracuje z niemieckimi, szwedzkimi i polskimi firmami.

Profile naukowe prof. Kazimierza Darowickiego oraz prof. Anny Lisowskiej-Oleksiak dostępne są na portalu MOST WIEDZY.

Czytaj także: Profesor Kazimierz Darowicki laureatem nagrody im. Jana Heweliusza

Fot. Ministerstwo Energii