Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” wyraziło niepokój propozycjami nowej ustawy – Prawo wodne. W piśmie do Ministra Środowiska podkreślony został problem społecznych kosztów wprowadzanej w życie Ustawy.

Nowe rozwiązania będą skutkować wzrostem cen wody i kosztów odprowadzania ścieków dla ludności i dla polskiego przemysłu.

Nowa Ustawa będzie mieć również wpływ na ceny wielu towarów i usług, które obecnie osiągnęły trudne do zaakceptowania przez społeczeństwo poziomy.

PZZ”KADRA” zwróciła się z prośbą do Pana Ministra o zmianę propozycji i powtórne dokonanie wyliczeń wpływu Ustawy na koszty życia Polaków oraz na koszty funkcjonowania polskich przedsiębiorstw.

Za konieczne uważamy przygotowanie listy zagrożonych sektorów przemysłu w porozumieniu ze stroną społeczną, w tym przygotowanie programów osłonowych.

http://www.kadra.org.pl/nowe-prawo-wodne-zagrozenia/