Lotos nowy członek RN

 

Skarb Państwa powołał Marcina Adama Jastrzębskiego w skład rady nadzorczej Grupy Lotos – poinformowała spółka w komunikacie.

Skarb Państwa skorzystał z przysługujących mu uprawnień statutowych.

Marcin Adam Jastrzębski obowiązki objął z dniem 12 kwietnia 2016 r.

Nowy członek rady nadzorczej ukończył Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Management of Chain Supply – Gas and Oil Sector na University of Liverpool.

W latach 2013 – 2015 był prezesem zarządu i dyrektorem naczelnym Gazoprojektu (Grupa PGNiG). W latach 2013 – 2014 był doradcą zarządu PGNIG.

Wcześniej, w latach 2008 – 2013 zatrudniony był w Polkomotelu jako dyrektor centralnego departamentu zakupów, a także dyrektor zarządzający IT.

W latach 2006 – 2010 był prezesem zarządu i dyrektorem naczelnym MPR „Sarmatia”. W latach 2006 – 2008 był członkiem zarządu ds. strategii i operacji PERN Przyjaźń.

Jest członkiem rad nadzorczych WARS, RADPEC, PERN Przyjaźń oraz Naftoport.

Przypominamy, że na środę, 13 kwietnia, zostało zwołane posiedzenie rady nadzorczej Lotosu, którego prządek przewiduje punkt odnośnie zmian w zarządzie spółki.