W imieniu Zarządu i Związków Zawodowych zapraszamy wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS do uczestnictwa we mszy świętej z okazji 36. rocznicy zakończenia strajku w Stoczni Gdańskiej i podpisania Umów Sierpniowych.

Msza celebrowana będzie 31 sierpnia o godzinie 17.00 w  Bazylice św. Brygidy w Gdańsku przez Metropolitę Gdańskiego, Jego Ekscelencję Arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia.

Jak co roku w sierpniu wracamy pamięcią do wydarzeń jakie rozgrywały się w Polsce w 1980 roku. Przypomnijmy, że strajk w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych rozpoczął się 16 sierpnia od wiecu w Centralnej Sterowni. 23 sierpnia rozpoczęto rozmowy ze stroną rządową, a 1 września 1980 r. (dzień po Stoczni Gdańskiej) podpisano porozumienie z Ministerstwem Przemysłu Chemicznego, Zjednoczeniem „Petrochemia” i dyrekcją GZR. Strajk został zakończony i w rafinerii rozpoczęły się zmiany.

Grupa LOTOS włącza się w obchody kolejnej rocznicy tych ważnych dla naszego kraju wydarzeń. W uroczystej mszy świętej, która odbędzie się w środę 31 sierpnia br. o godz. 17.00 w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, delegacji rządowej oraz kierownictwa NSZZ Solidarność, uczestniczyć będą przedstawiciele Zarządu Grupy LOTOS.

Wcześniej złożą również kwiaty przy Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej.

Ołtarz BB

Warto podkreślić, że miejsce, w którym sprawowana będzie uroczysta msza święta nie jest przypadkowe. Kościół św. Brygidy, ze względu na swoje bliskie położenie przy Stoczni Gdańskiej, był związany z niezależnym ruchem robotniczym.

Ówczesny proboszcz parafii ksiądz Henryk Jankowski odprawiał Msze św. podczas strajków w sierpniu 1980 i od tego czasu związał się z „Solidarnością”. Przez cały czas walki o wolność narodu w murach kościoła modlono się za Ojczyznę.

Od 2000 roku prowadzone są prace związane z budową Bursztynowego Ołtarza stanowiącego wotum wdzięczności narodu polskiego wobec Bożej Opatrzności za dar odzyskanej wolności w roku 1989 r. W centrum widnieje obraz Matki Boskiej – Opiekunki Ludzi Pracy. Nietypową suknię z długim trenem wykonano z unikatowego białego bursztynu. Powyżej dostrzec można orła białego, który szybuje pod gotyckim sklepieniem prezbiterium. W 2014 roku w ołtarzu została umieszczona bursztynowa monstrancja i dwa relikwiarze metrowej wysokości z relikwiami serca i krwi św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Choć całość wydaje unosić się w powietrzu, tak naprawdę opiera się na 26 rurach.

W grudniu 2015 roku zamontowano wykonany ze srebra krzew winorośli. Aby go zapełnić trwa obecnie zbiórka środków na materiały, z których powstaną bursztynowe grona. Fundacja LOTOS ufunduje jedną z bursztynowych gałęzi winorośli do ołtarza.