Dnia 14 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza przyjęła Strategię Lotos do 2022 roku. Syntetycznie wgląda to tak:

Y

Prezentacja strategii: