Z uwagi na duże zainteresowanie stanowiskiem ZZIT GL w sprawie przejęcia LOTOSu przez ORLEN przypominamy czym może skończyć się monopol:

Współpraca firm przy dotychczasowym układzie właścicielskim była celowa i zasadna od zawsze, ale to właśnie zarządzający PKN nie widzieli sensu w ograniczaniu kosztów przez wyminę towarową, by skrócić trasy dostaw.

Obecnie zaczyna się exodus kompetentnych osób, którzy mają pojęcie o kierunkach rozwoju sektora naftowego i może być za późno na utrzymanie dotychczasowych pozycji obu firm na tle Europy.

Bardzo poważnym zagrożeniem też jest to, że planowana sprzedaż GLSA przez Skarb Państwa Orlenowi Lotosu złamie treść umów kredytowych EFRY i być może spowodować obowiązek np. zawieszenia kredytów lub ich natychmiastowy zwrot.