Dwa związki zawodowe (ZZIT GL oraz WZZ) dnia 10 sierpnia zwróciły się do władz Grupy Kapitałowej LOTOS o doprecyzowanie wcześniejszych informacji nt przewidywanego wykorzystania robót w najbliższych latach w których specjalizują się oddziały południowe oraz możliwości dla ich zainteresowanych pracowników uruchomienia Programu Dobrowolnych Odejść .

W związku z tym dnia 12 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie z udziałem m.in. Wiceprezesa Grupy LOTOS S.A. p. Marka Sokołowskiego i Dyrektora Operacyjnego LOTOS Serwis Andrzeja Małczyńskiego, przedstawicieli ZZIT GL, WZZ oraz MZZ Pracowników Ruchu Ciągłego i NSZZ Solidarność.

Spotkanie trwało ponad 2 godziny, a w jego toku została zadeklarowana możliwość przygotowania Programu Dobrowolnych Odejść, a przede wszystkim zapewniono o nadrzędnym celu utrzymania miejsc pracy dla dotychczasowych pracowników tych Oddziałów. Wg rozpoznania kierownictwa Oddziałów Południowych dla uzyskania zdolności uzyskiwania zleceń poprzez uczestnictwo w przetargach konieczne jest przyspieszenie przekształceń. Potwierdzono możliwość wykorzystywania potencjału przez wszystkie spółki Grupy Kapitałowej LOTOS przez 30 miesięcy.

O konkretach  uzupełniających pisemną deklarację z dnia 31 lipca będzie następna rozmowa dnia 26 sierpnia siedzibie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku.

Ustalenia te zostały zawarte w dokumencie pisemnym.