1. Wybory przeprowadza się w sposób tajny wg pkt 5 i 6, ale każdy członek ZZIT GL który ma taką wolę i nie oddał głosu w sposób tradycyjny do urny może zagłosować na kandydatów wg pkt 13.
 2. Władze ZZIT GL przedstawiają sprawozdanie z działania w ciągu kadencji na 3 tygodnie przed zakończeniem 5 letniej konferencją Delegatów

3. Kandydaci do władz na listach – kartach wyborczych, powinni być wpisani w porządku alfabetycznym i zostają podani do wiadomości uprawnionym do głosowania w danym Okręgu

 1. Listy – karty wyborcze do głosowania powinny być oznakowane pieczęcią i wydawane przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną (z zaznaczeniem Okręgu oraz max liczbą głosów dla ważności głosu) wyłonioną spośród członków Zarządu ZZIT GL spoza danego Okręgu (w tym przewodniczącego lub wice), Komisji Rewizyjnej ZZIT GL oraz Mężów Zaufania zgłoszonych przez kandydatów z danego Okręgu.
 2. Kandydat otrzymuje głos poprzez postawienie „X” w kratce obok nazwiska kandydata – każdy głosujący dysponuje możliwością wyboru od 1 do 5 osób
 3. W wyborach głos jest ważny wtedy, gdy na liście – karcie wyborczej do głosowania jest co najmniej 1 i nie więcej niż 5 nazwisk na które oddano głos.
 4. Wybory w każdym z Okręgów odbywają się poprzez oddanie głosu po potwierdzeniu podpisem przez głosującego na liście uprawnionych do głosowania i wrzuceniu karty do urny z oddanym głosem najpóźniej w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia głosowania w danym Okręgu lub mailowo wg pkt. 1 Ordynacji
 5. Dnia 7 lutego zostanie przedstawiona ostateczna liczba Kandydatów na którą odbędzie się głosowanie w Czechowicach (prowadzone w dniach 16 do 17 lutego) oraz w Gdańsku (prowadzone od 22 do 24 lutego 2017).
 6. Dnia 16 lutego w Czechowicach odbędzie się dyskusja nt sprawozdania Zarządu ZZIT GL oraz planów na kolejną kadencję. Zamknięcie głosowania w Czechowicach dnia 17 lutego o godz. 13 oraz podliczenie wyników wyborów w Czechowicach.
 7. Głosowanie w Gdańsku:

w dniu 22 luty w godzinach od 5.40 do 14.30 w biurze ZZIT GL oraz

w dniach 23 luty od godz. 9.00 do 9.30 LOTOS Kolej,

od godz. 10 do 10.30 LOTOS Serwis (dawny MRI);

od godz. 10.35 do 11.00 LOTOS Serwis (dawny Transport);

od godz. 11.05 do 11.35 LOTOS Straż oraz

od godz. 11.40 do 12.10 LOTOS LOTOS Lab.

dnia 24 luty od godz. 9.00 do 9.30 LOTOS Kolej, a

od godz. 10 do 10.30 Sterownia PWS, a

od godz. 10.35 do 11.00 Sterownia PEK oraz

od godz. 11.05 do 11.35 Centralna Sterownia oraz

od godz. 11.40 do 12.10 bud CA4.

 1. Praca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotyczące obliczanie głosów od godz. 12.30 w dniu 24 lutego.
 2. Do osób, które nie uczestniczyły w głosowaniu tradycyjnym tj. do urn (uprawnieni Ci członkowie nie podpisani na wykazie wydanych kart do głosowania) w Czechowicach i Gdańsku skierowane zostaną w dniu 27 lutego do godz. 10.00 mailowo linki do głosowania elektronicznego z terminem oddania głosu do godz. 13.00 dnia 28 lutego
 3. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna po podsumowaniu wszystkich głosów ogłosi wyniki wyborów Delegatów do godz. 11.00 w dniu 1 marca 2017r.
 4. Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego (7podpisów Delegatów); do Zarządu (5 podpisów Delegatów) i Komisji Rewizyjnej (5 podpisów Delegatów) – czwartek 30 marca 2017r
 5. Przekazanie kompletu materiałów sprawozdawczych Delegatom – piątek 21 kwietnia 2017r
 6. Konferencja Delegatów – czwartek 11 maja 2017r