Agencja ratingowa Fitch umieściła rating PKN Orlen na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia. Decyzja o możliwości obniżenia ratingu Orlenu (obecnie finansowa kondycja koncernu oceniana jest na BBB-) jest skutkiem spodziewanego wykazania przez spółkę w IV kwartale 2008 r. dużej straty na zapasach oraz wzrostu wartości zadłużenia spółki w związku z utrzymującym się osłabieniem złotego w stosunku do euro i dolara.