Forum Związków Zawodowych jako jedna z trzech reprezentatywnych central związkowych za absolutnie niepodważalny priorytet uznaje:

-potrzebę uruchomienia szerokiego strumienia kapitału,

-infrastruktury,

-zabezpieczenia personalnego oraz elementów związanych z otoczeniem prawnym w zakresie ochrony wszystkich tych grup.

Od kilkunastu dni znajdują się na pierwszej linii konfrontacji, walcząc o życie i bezpieczeństwo całego polskiego społeczeństwa.

Rzeczpospolita Polska, jako państwo odpowiedzialne i działające zgodnie z najwyższym interesem za kwestie nadrzędną winna uznać zbudowanie systemu pozwalającego na maksymalne wsparcie personelu medycznego, funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz zabezpieczenie podmiotów strategicznych dla Jej bezpieczeństwa energetycznego.

Wedle Forum Związków Zawodowych kształt tzw. Tarczy Antykryzysowej powinien zmierzać do możliwie jak najszybszego zniwelowania zagrożenia związanego z epidemią COVID – 19.

W naszej ocenie jedynym scenariuszem pozwalającym na bezpieczny powrót do ustabilizowanych warunków społeczno – gospodarczych pozostaje inwestycja w zabezpieczenie tych systemów i struktur Państwa Polskiego, które w bezpośredni sposób przyczyniają się do ograniczenia ryzyka związanego z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Apelujemy o efektywną reorganizację zasobów po to, aby uniknąć ogólnonarodowej tragedii mającej miejsce w innych krajach świata. …