W dniu 24 marca odbyły się rokowania w Grupie LOTOS S.A. związane ze sporami zbiorowymi.

Poprawił się klimat odnośnie realizacji postulatów związków zawodowych.

Do dnia 4 kwietnia (wtorek) na kiedy ustalono kolejny termin rokowań w „styczniowym” sporze mają odbyć się konsultacje nt treści (w trybie obiegowym) propozycji porozumienia.

Drugi spór niestety dowodzi braku zapoznania się przez Pracodawcę z przepisami prawa w zakresie reprezentacji związków zawodowych, gdyż wbrew Statutom i wypisom z KRS o reprezentowaniu przez władze organizacji wymuszane są dodatkowe pełnomocnictwa od uczestników sporu.

Odmienna jest sytuacja w przypadku firmy, gdzie do reprezentowania upoważniony jest jedynie prezes Zarządu i dlatego oczekiwaliśmy na odpowiednie pełnomocnictwo.

Kolejne spotkanie w sporze „marcowym” w środę 29 marca br, które jednak zostało uzależnione od przedstawienia pełnomocnictw dla WZZ oraz ZZ Alternatywa.

W sporach w spółkach zależnych wskazano terminy spotkań, ale brak jest jakiejkolwiek ich koordynacji.

Warto pamiętać o pracownikach zgodnie z tezą postawioną przez Richarda Bransona, ale jak dotychczas do nowych władz naszej firmy prawda ta jeszcze nie dociera szczególnie patrząc na dyskusje wokół tych tematów na trojmiasto.pl.