Spółka LOTOS Asfalt podpisała dnia 16 października umowę z firmą Przembud Gdańsk na budowę obiektu elektroenergetycznego Projektu EFRA.

Po podpisaniu umowy na przygotowanym poprzez wbicie 254 pali terenie rozpoczęła prace ekipa Przembudu.

Budowany obiekt służy do dystrybucji energii elektrycznej oraz zasilania w energię elektryczna i sterowania systemami i urządzeniami instalacji procesowych i pomocniczych projektu EFRAmówi Izabella Woroniecka-Olejniczak, koordynator Projektu EFRA, odpowiedzialna za tę budowę.

Budynek podzielony jest na 3 odrębne sekcje: stację elektroenergetyczną 110/10 kv – GPZ 4, podstację elektroenergetyczną 10/0,4 kv „S41” oraz sterownię TIR.

Bogusław Posmyk
Biuro Komunikacji