W dniu 22 kwietnia 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Pracowników Grupy LOTOS S.A. na kadencję w latach 2015-2019.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kierownictwa Grupy LOTOS:

Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu Grupy LOTOS  S.A.
Zbigniew Paszkowicz – Wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS  S.A.; Prezes Petrobalticu
Joanna Tyszka – Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Paweł Pettke – pełnomocnik zarządu ds. przedstawicielstwa pracowniczego

Na wstępie Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. Paweł Olechnowicz w imieniu własnym oraz przedstawicieli zarządu złożył gratulacje nowo wybranej Radzie Pracowników i życzył owocnej pracy.

Następnie przedstawił sytuację obecną firmy oraz założenia na najbliższy okres.

Po spotkaniu z zarządem Rada Pracowników przystąpiła do wyboru swoich władz.

W wyniku głosowania  został wybrane osoby na następujące funkcje w III kadencji Rady:

JW

Jerzy WęsierskiPrzewodniczący

GS
Grzegorz SzadeWiceprzewodniczący

KT
Kazimierz Trębacz – Sekretarz

Pozostałe osoby tj. Elżbieta Radziszewska, Władysław Bielicki, Maciej Rożek oraz Andrzej Kiel są członkami Rady.

Termin następnego posiedzenia Rady został ustalony na 16 czerwca na godzinę 10:00.