Podczas pracy trzeciej zmiany z 20 na 21 czerwca br. zakończona została pierwsza faza rozruchu instalacji HVDU – destylacji próżniowej hydrowaksu (frakcji parafinowej) kompleksu EFRA. Uzyskano pierwsze produkty – frakcje o pożądanej jakości i skierowano je do dalszego przerobu.

– Instalacja pracuje z obciążeniem 50 ton na godzinę czyli 53 % obciążenia projektowego – informuje Krzysztof Łuszcz, kierownik Zakładu Hydrokrakingu. Wsadem jest frakcja parafinowa zgromadzona w zbiornikach magazynowych.

Po przerobieniu hydrowaksu zgromadzonego w zbiornikach magazynowych, co potrwa około 2 tygodnie, instalacja 0160 zacznie pobierać całość nieprzereagowanego oleju wprost z instalacji 930, a jako nawrót do tej ostatniej instalacji kierowane będą tylko te frakcje, które nie znajdą innego zastosowania.

Przypomnijmy, że Instalacja HVDU została 14 maja przekazana przez wykonawców Zakładowi Hydrokrakingu (PZH), który rozpoczął rozruch technologiczny.

W trakcie uruchamiania instalacji przyjęto hydrowaks ze zbiorników i rozpoczęło się wygrzewanie instalacji.

Produkty instalacji HVDU

  • Frakcja 1 w ilości 5 t/h kierowana jest do stripera produktowego 930-C1 i ostatecznie opuści instalację MHC w postaci oleju napędowego.
  • Frakcja 2 w ilości 5 t/h kierowana jest do wsadu instalacji 930.
  • Frakcja 3 w ilości 7 t/h kierowana jest do zbiorników PZO i zostanie wykorzystana jako wsad instalacji 1200, do produkcji olejów bazowych SAE10.
  • Frakcja 4 w ilości 15 t/h kierowana jest do zbiorników PZO i zostanie wykorzystana jako wsad instalacji 1200, do produkcji olejów bazowych SAE30.
  • Pozostałość próżniowa w ilości 18 t/h kierowana jest do wsadu instalacji 0930.