Spółki grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic wydobyły już w tym roku milion baryłek ropy. Łączne wydobycie spółek LOTOS Petrobaltic, LOTOS Norge i LOTOS Geonafta przekroczyło ten poziom 4 lutego.

Dzięki uruchomieniu wydobycia na bałtyckim złożu B8, stabilnej produkcji ze złoża B3 i złóż litewskich oraz akwizycjom w Norwegii zwiększyliśmy dzienne wydobycie węglowodorów do ponad 29 tys. baryłek ekwiwalentnych ropy naftowej na dobę (boe/d).

Działania te pozwoliły osiągnąć nam w 2016 roku pierwszy milion baryłek w rekordowo krótkim czasie – mówi Sławomir Sochacki, dyrektor ds. wydobycia w spółce LOTOS Petrobaltic. – Dla porównania w roku 2013 milionową baryłkę wydobyliśmy 26 lipca, w 2014 – 22 marca, a w 2015 roku – 31 marca.

Produkcja na złożu B3 trwa nieprzerwanie od 1992 roku. Wydobycie prowadzone jest przez platformę Baltic Beta (na zdjęciu powyżej). Obecna wielkość wydobycia na B3 wynosi ok. 3000 boe/d.

B8.jpg

30 września 2015 roku uruchomiono produkcję na złożu B8, prowadzoną z platformy LOTOS Petrobaltic. Wydobycie z 6 odwiertów na tym złożu to ok. 3500 baryłek ropy dziennie.

Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym spółka LOTOS Norge ma udziały w złożach produkcyjnych należących do pakietu Heimdal oraz pakietu aktywów na polu Sleipner. Finalizacja obu transakcji nastąpiła 30 grudnia – odpowiednio w 2013 r. (Heimdal) i w 2015 r. (Sleipner).

Heimdal.jpg

Sleipner field.jpg

Obecna wielkość produkcji przypadająca na LOTOS Norge wynosi ponad 22 tys. boe/d – 6300 tys. boe/d z pakietu Heimdal i 16 tys. boe/d z pól gazowych należących do pakietu Sleipner.

LOTOS Geonafta.jpg

Wydobycie LOTOS Geonafty to około 1200 baryłek ropy dziennie.

Agnieszka Kmiecik
LOTOS Petrobaltic