303205_r0_620[1]

Od Wielkiego Piątku,  najważniejszego dnia dla Chrześcijan zaczęły pojawiać się informacje na temat możliwej zmiany kierownictwa Grupy LOTOS.

Od tego dnia nie tylko spekuluje się o odwołaniu ze stanowiska Prezesa Zarządu Pana Pawła Olechnowicza, ale także wskazuje się jego potencjalnych następców.

Dzieje się to w czasie, kiedy LOTOS realizuje kosztujące wiele milionów inwestycje i już same sugestie zmian nie służą koniecznej dla ich realizacji stabilności i dlatego w imieniu Rady Pracowników oraz reprezentując ponad 1500 członków związków zawodowych zostało wystosowane zostało pismo przeciwko takiemu postępowaniu.

Rada Pracowników i związki zawodowe (ZZIT GL, BZZ, MZZPRC, MZZOP oraz Solidarność) zrzeszające pracowników LOTOSU  wyraziły w piśmie z dnia 29.03.2016r do Ministra Skarbu Państwa Dawida Jackowskiego (do wiadomości Pan Jarosław Kaczyński Prezes Prawa i Sprawiedliwości, Premier Beaty Szydło, Wicepremiera Mateusza  Morawieckiego oraz szefa Rady Nadzorczej firmy i innych odpowiedzialnych w Polsce za gospodarkę osób) swoje stanowisko w tych ważnych sprawach dla Firmy.

Obecna pozycja LOTOSU, przede wszystkim sukces projektu 10+, dywersyfikacja dostaw surowca (poprzez działania na Bałtyku i w Norwegii) oraz realizowane dziś projekty rozwojowe dowodzą słuszności zajęcia stanowiska i uprawniają każdą aktywność w obronie kierownictwa firmy.

W Grupie LOTOS związki zawodowe, które w Grupie Kapitałowej zrzeszają ponad połowę zatrudnionych, zawsze, nawet w najtrudniejszych i bolesnych kwestiach znajdowały porozumienie z pracodawcą.

Podobne pismo zostało dzisiaj przekazane do ww adresatów przez największą organizację związkową w spółkach Grupy LOTOS na Południu tj. Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność LOTOS TERMINALE z Czechowic-Dziedzic wraz ze stanowiskiem Zarządu Regionu Podbeskidzie Solidarność.

Wobec powyższego jest oczekiwanie na spotkanie związków zawodowych i Rady Pracowników Grupy LOTOS z Radą Nadzorczą co jest zgodne z deklaracją Pana Przewodniczącego Roberta Pietryszyna oraz Sekretarza Rady Cezarego Krasodomskiego z dnia 17 marca 2016r.