W dniu 05.04.2023 Związki Zawodowe działające w Rafinerii Gdańskiej wystosowały pismo do Prezesa RG o spotkanie w dniu 13.04.2023 roku o godz. 12.00-ej z pracownikami RG. Zostało to podyktowane brakiem zawarcia porozumienia płacowego ze Związkami Zawodowym na ten rok. Mamy nadzieję, że na tym wnioskowanym spotkaniu Pracodawca rozwieje budzące wątpliwości załogi odnośnie podejmowanych decyzji w firmie.