Dyrektor Andrzej Woroniecki był zaproszony na spotkanie podsumowujące 25 lat naszej organizacji oraz 40 lat produkcji w rafinerii Grupy LOTOS w dniu 15 kwietnia br.

Z uwagi na ograniczenia zdrowotne Medal wyróżnionemu dyrektorowi GZR z czasu rozpoczęcia produkcji został przekazany w terminie późniejszym.

Pismo Andrzeja Woronieckiego

Otrzymaliśmy podziękowanie wraz ze stwierdzeniem:

„To właśnie dzięki kadrze inżynieryjno-technicznej Rafineria Gdańska i Grupa LOTOS powstała, a działalność jej przynosi dla gospodarki narodowej wymierne efekty. W rękach tej kadry znajdują się również dalsze losy i nie zapisane jeszcze karty historii działalności i rozwoju Rafinerii Nafty Gdańsk – Grupy LOTOS S.A.”

Jest to więc dobre motto i wyzwanie na kolejne kadencje działalności zawodowej członków ZZIT GL.

Podziękowanie i gratulację Pana Andrzeja Woronieckiego

Pismo Andrzeja Woronieckiego