Dnia 17 maja 2017 roku, decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LOTOS Kolej sp. z o.o., odwołani zostali Prezes Zarządu – Pan Henryk Gruca oraz Wiceprezes – Pan Paweł Makurat. Jednocześnie na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia w skład zarządu spółki powołano Pana Anatola Kupryciuka, powierzając mu stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Kolej oraz Pana Krzysztofa Wiktorowicza, który w spółce pełnić będzie funkcję Członka Zarządu.

Pan Anatol Kupryciuk od ponad 35 lat jest związany z branżą kolejową. W 1981 r. rozpoczął karierę w PKP.  W ostatnich latach zajmował kierownicze stanowiska w spółkach PKP, m.in. w Zakładzie Taborowym PKP w Gdyni. Był także Dyrektorem Regionalnym ds. Przewozowych oraz Zastępcą Dyrektora ds. Eksploatacyjnych w gdyńskim oddziale PKP Cargo S.A. Bezpośrednio przed objęciem funkcji Członka Zarządu LOTOS Kolej był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Biura Kierowania Przewozami w centrali PKP Cargo.

Nowo powołany Prezes jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Ukończył wydział Transportu ze specjalnością Organizacja i Technika Transportu oraz studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Pan Krzysztof Wiktorowicz jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Kazimierza Pułaskiego – Wydział Transportu, specjalność eksploatacja i utrzymanie pojazdów szynowych. Ukończył także Akademię Strategicznego Przywództwa w Canadian International Management Institute.

Od początku swojej kariery zawodowej związany z kolejnictwem. Zajmował stanowiska kierownicze m.in. w Dyrekcji Eksploatacji Cystern (DEC), PCC Rail S.A. (Pełnomocnik Zarządu ds. systemu utrzymania i eksploatacji wagonów), WPS Kolbet/Track Tec (Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Produkcji) czy też Pol-Miedź Trans będącej częścią Grupy KGHM (Dyrektor Oddziału Naprawy Wagonów).

Biuro Komunikacji GLSA

http://biznes.trojmiasto.pl/Prezes-i-wiceprezez-Lotos-Kolej-odwolani-n112960.html