Grupa geotechniczna spółki Miliana zakończyła badania dna basenu portowego nr 7 w Gdyni, związane z posadowieniem w nim platformy Petrobaltic, która będzie tu przebudowywana na platformę wydobywczą. Badania były wykonywane na zlecenie Biura Zagospodarowania Złoża B8, a prace koordynował Zespół ds. Geologii Inżynierskiej spółki LOTOS Petrobaltic. (Na zdjęciu powyżej: platforma Petrobaltic jeszcze w porcie gdańskim przed holowaniem do Gdyni).

Badania geotechniczne pod posadowienie platformy wykonuje się w celu określenia parametrów geotechnicznych gruntu oraz określenia wszelkich zagrożeń mogących wystąpić w czasie instalacji platformy. Badania hydrograficzne (batymetria echosondą wielowiązkową) przeprowadzono z łodzi Petro 3, a badania geotechniczne wykonano z pokładu statku badawczego St. Barbara pod dowództwem kapitana Mariana Benkowskiego, który manewrował statkiem w wąskim basenie stoczni Nauta, wspierany przez holownik Kambr.

Dzięki fachowości i kompetencji całego zespołu GEO, pod kierownictwem Pawła Sokólskiego oraz umiejętności załogi statku badania przebiegły sprawnie, pomimo dużych ograniczeń manewrowych w basenie nr 7 – podkreśla Wojciech Królikowski, prezes Zarządu spółki Technical Ship Management, która obsługuje statki Grupy Miliana. Na podstawie wykonanych badań zespół pod przewodnictwem profesora Macieja Werno z firmy Geostab, przygotował ekspertyzę określającą warunki posadowienia platformy w basenie portowym.

Wyniki badań pozwalają na określenie głębokości, na jaką nogi zapadną się w dno basenu, a także na jaką wysokość musi być w danych warunkach podniesiony ponton platformy, oraz określają procedurę samego stawiania platformy w wyznaczonym punkcie – mówi Jakub Nocoń, wiodący specjalista w Zespole Geologii Inżynierskiej.

Sonda CPTU-2.jpg

Sonda statyczna CPTU służąca do określania parametrów gruntu in situ (rzeczywistych parametrów gruntu) na pokładzie statku badawczego St. Barbara

Agnieszka Kmiecik
LOTOS Petrobaltic