Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt ustawy, który wprowadzi wysoki podatek od odpraw wypłacanych menadżerom spółek należących do spółek Skarbu Państwa. Z projektu wynika, że zmiany kadrowe w spółkach Skarbu Państwa nastąpią po 1 stycznia 2016r.Projekt noweli pojawił się na stronie Sejmu w środę wieczorem, w czwartek ma odbyć się jego pierwsze czytanie. Ustawa w takim brzmieniu miałaby obowiązywać od od nowego roku.

 

Projekt : 65% podatku

Według zapisu projektu odprawa menadżera spółki należącej do Skarbu Państwa nie może przekraczać jego pensji z ostatnich dwunastu miesięcy, a każda złotówka przekraczająca tę kwotę zostanie obłożona podatkiem w wysokości 65 proc. Punkt drugi de facto ma uderzyć w osoby, które w umowach mają zapis o okresie wypowiedzenia i zakazie konkurencji przekraczającym trzy miesiące. W takim wypadku należna odprawa, powyżej wymienionego okresu, również zostanie objęta 65 proc. podatkiem.

– Projekt ustawy zmierza do przeciwdziałania patologiom polegającym na przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Celem wysokiego opodatkowania ponad rozsądne minimum jest wpłyniecie na zachowania stron takich kontraktów i dostosowanie wysokości odpraw i odszkodowań do rozsądnych i uczciwych standardów – czytamy w uzasadnieniu do projektu.