„Dnia 5 września, decyzją Rady Nadzorczej, Mariusz Machajewski został odwołany ze składu Zarządu spółki.

Mariusz Machajewski związany był z Grupą LOTOS S.A. (wcześniej Rafinerią Gdańską S.A.) od 1997 r. Od 1999 r. kierował służbami kontrolingu spółki. W połowie 2002 r. został zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych. Uczestniczył w procesie restrukturyzacji wewnętrznej firmy, czego następstwem było m.in. powołanie do życia Centrum Finansowo-Księgowego.

Do składu Zarządu powołano go 19 czerwca 2006 r. Uczestniczył w przygotowaniu spółki do wejścia na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Był liderem procesu przygotowywania koncepcji i organizacji finansowania Programu 10+. Umowa kredytowa zawarta w czerwcu 2008 r. na realizację tej inwestycji była największą w historii firmy i została uznana za transakcję roku w europejskim sektorze naftowym. Był odpowiedzialny za przygotowanie i monitorowanie realizacji programu oszczędnościowego – Pakiet Antykryzysowy (2009 r.) oraz programu oszczędnościowo-efektywnościowego – Program Optymalnej Ekspansji (2012 r.). W ramach sprawowania kontroli nad procesami restrukturyzacyjnymi odpowiadał za realizację programu rozwoju i rekonstrukcji kapitałowej grupy kapitałowej LOTOS na lata 2013-2015 pod nazwą Efektywność i Rozwój 2013-2015 oraz sprawował kontrolę nad funkcjonowaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi.

Nadzorował realizację procesu podwyższenia kapitału zakładowego spółki przeprowadzonego w 2014 r. w ramach wtórnej emisji akcji GL S.A. Przygotowywał koncepcję organizacji finansowania realizowanego obecnie Projektu EFRA. Brał udział w pracach nad wdrożeniem i realizacją strategii Stabilizacja i bezpieczny rozwój na lata 2017-22.

Serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę. Życzymy sukcesów!

Marcin Jastrzębski i koledzy z Zarządu”