Ponad 2,2 mln zł dofinansowania z NCBR

Dzieci, młodzież szkolna, dorośli i seniorzy już wkrótce będą mogli zostać studentami Politechniki Gdańskiej biorąc udział w projekcie pod nazwą Politechnika Wielu Pokoleń. Powstała na PG inicjatywa została jednym z najwyżej ocenionych i dofinansowanych najwyższą kwotą zgłoszeń w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zatytułowanym „Trzecia Misja Uczelni”. Projekt zaprezentowano podczas konferencji prasowej z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

– Udział w zajęciach prowadzonych w ramach Politechniki Wielu Pokoleń będzie mieć wpływ na aktywizację zawodową uczestników, a skierowanie oferty edukacyjnej do tak szerokiego grona słuchaczy zapobiegać będzie ich wykluczeniu społecznemu. Będzie to także szansa na poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwinięcie zainteresowań – tłumaczy prof. Janusz Cieśliński, prorektor PG ds. organizacji, inicjator projektu.

Politechnika Gdańska we współpracy z Gminą Miasta Gdańsk (Hevelianum, dawne Centrum Hewelianum) oraz Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym przygotuje program kształcenia skierowany do 1500 osób ze wszystkich grup wiekowych, w którym nacisk położony zostanie na mocno angażujące uczestników zajęcia praktyczne, warsztatowe i laboratoryjne. Ich tematyka obejmie nauki ścisłe i techniczne: matematykę, fizykę, chemię, elektrotechnikę, okrętownictwo, programowanie oraz nauki społeczno-ekonomiczne. PG udostępni słuchaczom swoje laboratoria, sprzęt, sale dydaktyczne i obiekty sportowe. Planowane zajęcia ruchowe będą odpowiadać preferencjom, możliwościom i zainteresowaniom uczestników.

Propozycje tematów, których mogłyby dotyczyć zajęcia przygotowały wszystkie wydziały Politechniki Gdańskiej. Najszerszą ofertę przygotowały Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (15 zajęć o różnej tematyce), Wydział Chemiczny (4 zajęcia) i Wydział Zarządzania i Ekonomii (4 zajęcia), jak również Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość (5 zajęć), Centrum Języków Obcych (4 zajęcia) oraz Centrum Sportu Akademickiego.

Prezentacja projektu w MNiSW

Podczas konferencji prasowej z udziałem Jarosława Gowina, wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego, na której ogłoszono wyniki konkursu „Trzecia Misja Uczelni”, o projekcie Politechnika Wielu Pokoleń opowiedziała jego współtwórczyni, dr Monika Bizewska z Działu Projektów PG (na zdjęciu obok ministra).

– Tematykę zajęć wybrali sami mieszkańcy Gdańska w skierowanej do nich ankiecie. Poruszymy więc takie kwestie jak obecność szkodliwych związków chemicznych w produktach codziennego użytku czy aplikacje mobilne, które pozwalają ćwiczyć umysł i zapobiegać rozwojowi choroby Alzheimera – wymienia dr Monika Bizewska.

„Trzecia Misja Uczelni” to konkurs NCBR  finansowany ze środków Unii Europejskiej, wpisujący się w ideę społecznej odpowiedzialności nauki. Biorące w nim udział uczelnie przygotowały specjalne programy kształcenia, kursy i szkolenia skierowane do odbiorców spoza środowiska akademickiego. Dofinansowanie uzyskało 211 projektów z całej Polski, a jego łączna wartość to ponad 173,2 mln zł. Uczelnie będą realizowały swoje inicjatywy w czasie od 12 do 36 miesięcy. Koszt Politechniki Wielu Pokoleń ma wynieść 2 308 635 zł, z czego aż 2 239 375 zł stanowić będzie dofinansowanie z NCBR .

Przyszłość projektu

Projekt zakłada zinstytucjonalizowanie Politechniki Wielu Pokoleń w obrębie Politechniki Gdańskiej, co pozwoli na kontynuację działań w kolejnych latach. Powołana zostanie rada programowa, która opracuje program i będzie nadzorować jego realizację, w przyszłości zaś będzie go rozwijać i modyfikować w zależności od zapotrzebowań. Uczestnicy projektu zyskają możliwość wybierania zajęć z szerokiej oferty i uzyskiwania za nie punktów, których odpowiednia suma pozwoli na zdobycie dyplomu potwierdzającego ukończenie Politechniki Wielu Pokoleń.

Wniosek o dofinansowanie projektu Politechnika Wielu Pokoleń został przygotowany pod kierownictwem prof. Janusza Cieślińskiego przez zespół, w skład którego weszły dr Barbara Wikieł (kierownik projektu), dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, dr Monika Bizewska (Dział Projektów) i Joanna Kłosińska (Dział Promocji, Politechnika Otwarta).

O szczegółach dotyczących daty rozpoczęcia zajęć, ich tematyki oraz zapisów poinformujemy już wkrótce.