logo_polwax

Trzy organizacje związkowe zwróciły się do Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej  POLWAX S.A. z interwencją w sprawie kolejnych praktycznych działań w stosunku do przejętych pracowników z Oddziałów LOTOS Lab w Czechowicach i Jaśle przez tą firmę .

Wcześniej dwukrotnie informowano POLWAX o reprezentowaniu tych pracowników, a jak się okazało brak było zapewnienia udziału w uzgodnieniach związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w tej firmie po zasileniu środkami ZFŚS przez LOTOS Lab.

Przedstawione zostało również oczekiwanie na wyjaśnienia szczególnie w zakresie stosowania w stosunku do pracowników art. 231 § 4 oraz art. 231 § 5 Kodeksu Pracy.

Dodatkowo również na to, że POLWAX S.A. dopełni też inne obowiązki wynikające z art.261 ustawy o związkach zawodowych.

Pracodawca został poinformowany, że w celu zabezpieczenia praw i interesów pracowników LOTOS Lab, zastosowane będą wszelkie przewidziane prawem środki i w przypadku braku tej zmiany, m.in. będzie wystąpienie do Państwowej Inspekcji Pracy o włączenie się do naprawy sytuacji.