POLWAX

Spółka LOTOS Lab podpisała w siedzibie Grupy LOTOS w Gdańsku finalną umowę sprzedaży swoich oddziałów południowych w Jaśle i Czechowicach. Nabywcą jest giełdowa spółka Polwax SA.

Podpisana umowa zakłada, że  pracę w nowej firmie znajdą wszyscy obecni pracownicy funkcjonujący w strukturach południowych LOTOS Lab.

Są to bardzo doświadczeni, wysoko wykwalifikowani pracownicy – podkreśla Dariusz Maciejewski, prezes LOTOS Lab. – Wszyscy zachowają swoje stanowiska, miejsca pracy, wysokości wynagrodzeń oraz inne warunki zawarte w umowach, a ich umiejętności będą odpowiednio wykorzystane przez nowego pracodawcę.

Dla południowych oddziałów LOTOS Lab nowy właściciel oznaczać będzie rozwój i nowe projekty. Polwax poinformuje o swoich planach biznesowych oraz o tym, jaka rolę odegrają w nich przejęte Odziały Południowe w marcu br., ogłaszając na giełdzie strategię spółki na lata 2015-2020.

Spółka LOTOS Lab skoncentruje się na realizacji analiz ruchowych głównie z rafinerii w Gdańsku oraz badań produktów gotowych, a także na rozwoju działalności naukowo-badawczej w oparciu o potrzeby spółek Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.