Władze LOTOS Lab poinformowały o planowanych zmianach w strukturze. Oddziały południowe w Jaśle i Czechowicach mają być zakupione przez spółkę giełdową Polwax, Jest to jeden z największych europejskich producentów parafin, istotnie rozszerzy działalność operacyjną w zakresie badań i rozwoju, dzięki przejęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa od LOTOS Lab. Spółki podpisały umowę przedwstępną w tej sprawie. Zgodnie z umową Polwax ma przejąć dwa zakłady (oddział Czechowice oraz oddział Jasło). Oba zakłady prowadzą działalność w zakresie usług analitycznych. Wartość przejmowanych aktywów jest szacowana na ok. 3,5 mln zł netto.

Podpisanie umowy przyrzeczonej jest planowane na 31 marca tego roku. Zakłady LOTOS Lab specjalizują się w badaniach analitycznych produktów naftowych, wód i środowiska pracy. Zakup laboratoriów umożliwi Spółce wejście w nowy, perspektywiczny obszar działania a jednocześnie zapewni niezbędne zaplecze do realizacji prac badawczych. „Dzięki przejęciu zakładów badawczych w Czechowicach i Jaśle realizujemy naszą strategię i wzmacniamy nasz Pion Rozwoju. Będziemy mogli rozszerzyć zakres prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, a także zaoferować nasze usługi laboratoryjne innym podmiotom, co korzystnie przełoży się na nasze przychody oraz marżę” – powiedział Dominik Tomczyk, prezes zarządu Polwax S.A. Umowa Przedwstępna nie zawiera żadnych warunków zawieszających. Wraz z akwizycją, Polwax przejmie wszystkich pracowników zatrudnionych w LOTOS Lab Jasło i Czechowice. POLWAX jest od października na GPW i wartość jej akcji systematyczne wzrasta o ponad 25% od debiutu. Ogłoszona została strategia tej firmy do 2020 roku:

„Nadrzędnym celem strategicznym Polwax S.A. jest stopniowe przekształcenie profilu działalności Spółki, którego celem jest ulokowanie Spółki w segmencie firm wytwarzających specjalistyczne produkty zestawione na bazie parafin i wosków dla wielu branż przemysłowych, charakteryzujące się znacznie wyższą marżowością. Efektem zmian w profilu Polwax będzie przekroczenie do 2020 roku progu 50% udziału specjalistycznych parafinowych produktów przemysłowych w strukturze sprzedaży Spółki przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu sprzedaży i podniesieniu rentowności prowadzonej działalności operacyjnej, czego efektem będzie wzrost wyników finansowych i umocnienie pozycji rynkowej Spółki. Główne strategiczne cele cząstkowe Spółki służące do osiągnięcia zdefiniowanego powyżej celu nadrzędnego obejmują:

  • Zmianę portfolio produktowego Spółki, • Rozwój własnych struktur badawczo-rozwojowych i aktywów produkcyjnych, • Budowę instalacji odolejania rozpuszczalnikowego w oparciu o licencję Thyssen-Krupp UHDE o zdolności produkcyjnej 30 tys. ton rocznie, • Ekspansję na nowe rynki zbytu, • Dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w kluczowe surowce i optymalizację dostaw, • Wzrost efektywności funkcjonowania Spółki, • Politykę dywidendową zgodnie z którą Zarząd Spółki będzie rekomendował w latach 2015-2020 wypłatę z zysku na rzecz akcjonariuszy Spółki na poziomie 30-50% osiągniętego zysku netto uwzględniając bieżące potrzeby Spółki i perspektywy jej rozwoju.”

Tym samym potwierdza się możliwość dotychczasowych oddziałów LOTOS Lab w nowej firmie.

Polwax, jeden z największych europejskich producentów parafin, istotnie rozszerzy działalność operacyjną w zakresie badań i rozwoju, dzięki przejęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa od LOTOS Lab. Spółka podpisała umowę przedwstępną w tej sprawie.

Zgodnie z umową Polwax ma przejąć dwa zakłady (oddział Czechowice oraz oddział Jasło). Oba zakłady prowadzą działalność w zakresie usług analitycznych. Wartość przejmowanych aktywów jest szacowana na ok. 3,5 mln zł netto. Podpisanie umowy przyrzeczonej jest planowane na 31 marca tego roku. Zakłady LOTOS Lab specjalizują się w badaniach analitycznych produktów naftowych, wód i środowiska pracy. Zakup laboratoriów umożliwi Spółce wejście w nowy, perspektywiczny obszar działania a jednocześnie zapewni niezbędne zaplecze do realizacji prac badawczych. „Dzięki przejęciu zakładów badawczych w Czechowicach i Jaśle realizujemy naszą strategię i wzmacniamy nasz Pion Rozwoju. Będziemy mogli rozszerzyć zakres prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, a także zaoferować nasze usługi laboratoryjne innym podmiotom, co korzystnie przełoży się na nasze przychody oraz marżę” – powiedział Dominik Tomczyk, prezes zarządu Polwax S.A.

Umowa Przedwstępna nie zawiera żadnych warunków zawieszających. Wraz z akwizycją, Polwax przejmie wszystkich pracowników zatrudnionych w LOTOS Lab Jasło i Czechowice.