Cameron 1

Nawet podczas prywatnych wyjazdów nie ma przerwy w działalności związkowej. W Bristolu dołączyłem do protestu w sprawie zmian władz, który został zorganizowany dwa tygodniu po wygraniu wyborów przez ugrupowanie obecnego premiera Wielkiej Brytanii!