W dniu 26 września 2023 roku w Warszawie odbyły się rozmowy z organizacjami związkowymi będącymi sygnatariuszami porozumień w sprawie wzrostu płac Pracowników ORLEN S.A. na 2023 r. Ich przedmiotem było ustalenie finalnej kwoty nagrody jednorazowej wypłacanej z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W efekcie rozmów Strony ustaliły finalną wartość nagrody w wysokości 6 tys. zł dla uprawnionych Pracowników. Pani Dyrektor Wioletta Kandziak poinformowała że decyzją Pana Prezesa Daniela Obajtka, jest potwierdzone z organizacjami związkowymi uczestniczącymi w rozmowach, nagroda świąteczna w ww. kwocie wypłacona zostanie wszystkim Pracownikom ORLEN S.A. zatrudnionym na dzień jej wypłaty, co nastąpi w pierwszej połowie grudnia br. Ponadto zgodnie z ustaleniami, nagroda świąteczna zostanie wypłacona proporcjonalnie do wymiaru etatu, z wyłączeniem dyrektorów bezpośrednio podległych Członkom Zarządu, osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych oraz pracowników będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

Do chwili obecnej odbyły się podobne spotkania w tym temacie w poniższych firmach, gdzie zaproponowano ww. nagrodę:

  • Orlen CUK – 29.09
  • Lotos Serwis – 02.10
  • Lotos Ochrona – 02.10
  • Lotos Kolej – 04.10
  • Rafineria Gdańska – 04.10

Aby nie różnicować pracowników, właściciel dał rekomendację na wszystkie Spółki Grupy Kapitałowej Orlen czyli w sumie ponad 60 tys. pracowników aby nagroda z okazji Świąt Bożego była także w wysokości 6 tys. zł i tak się właśnie dzieje. W tym i następnym tygodniu są planowane spotkania w pozostałych Spółkach Grupy Orlen aby sformalizować wypłatę tej jednorazowej nagrody na początku grudnia wraz z wynagrodzeniem za listopad.

Z pozdrowieniami

Zarząd ZZIT GL