Rajd 6 06 2015 101

„Przedstawiciele społeczności firmy (zz i przewodniczący Rady Pracowników) skierowali do Ministra protest nt powierzenie istotnego obszaru osobie, której związek z produkcją jest znacząco mały. Przez 6 lat nie spotkali się zz, ani Rada Pracowników Grupy LOTOS z żadną inicjatywą szefa segmentu handlu która dotyczyłaby komunikacji i dialogu z przedstawicielstwem pracowniczym, a nawet pomimo zaproszenia nie doszło do spotkania z Radą Pracowników.
Stwierdzono, że decydujący głos w ustaleniu nowej struktury firmy należy pozostawić w rękach tych, do których załoga ma zaufanie poparte co najmniej 20 latami doświadczeń zdobytych w firmie. W wystąpieniu wskazano zagrożenia związane z opóźnianiem decyzji korporacyjnych w odniesieniu do realizacji inwestycji przedstawionych w prospekcie emisyjnym z 2014 r oraz ocenę dotychczasowego dialogu i komunikacji społecznej” – to komentarz z 24 czerwca nt aktualnej sytuacji  Grupy LOTOS S.A.

Dzisiaj redakcja portalu drąży temat!:

http://nafta.wnp.pl/zwiazkowcy-lotosu-przeciw-przedluzajacemu-sie-konkursowi-do-zarzadu,252832_1_0_0.html
„Trwająca przez ostatnie dwa miesiące niepewność w kwestii wyboru członków zarządu Grupy Lotos może odbić się na programie inwestycyjnym spółki, poprzez blokowanie zamknięcia finansowania projektu budowy instalacji opóźnionego koksowania (projekt EFRA) – alarmują związkowcy gdańskiego koncernu.
 Dwa tygodnie temu niemal wszystkie działające w Grupie Lotos związki zawodowe oraz przewodniczący rady pracowników spółki skierowali na ręce ministra skarbu państwa i przewodniczącego rady nadzorczej Lotosu pismo w tej sprawie. – Jego główną tezą było, że przedłużanie postępowania konkursowego opóźnia zamknięcie finansowania najważniejszej inwestycji w gdańskiej rafinerii – wyjaśnia w rozmowie z wnp.pl Grzegorz Szade, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników (ZZIT) Grupy Lotos oraz wiceprzewodniczący rady pracowników spółki. – Obawiamy się nie tylko opóźnienia zamknięcia finansowania, ale także zmiany warunków tego finansowania, w zależności od tego kto ostatecznie znajdzie się w zarządzie.”