Dnia 21 kwietnia 2011 r. w siedzibie Grupy LOTOS S.A. zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem odbyło sięposiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa pomorskiego.

Tematem obrad były m.in. zagadnienia:

– Informacja z posiedzenia ZG FZZ z dnia 12 kwietnia 2011r.
– Informacja członków Prezydium odpowiedzialnych za przebieg wyborów w powiatach
– Przyjęcie regulaminu działania Prezydium ZW FZZ
– Sprawy różne

Przewodniczący ZW FZZ Józef Partyka oraz Wiceprzewodniczący ZW Stanisław Taube zapoznali szczegóło wo zebranych z tematyką ostatniego zebrania ZG FZZ, które odbyło się 12 kwietnia br. w Rowach. Prezydium podsumowało dotychczasowy przebieg wyborów w ZP FZZ  w województwie, wyznaczając zadania w tym zakresie na najbliższy miesiąc. Przewodniczący Zarządu Powiatu Gdańskiego Marek Bronk poinformował obecnych uczestników spotkania o przebiegu wyborów w powiecie gdańskim, które odbyły się 5-go kwietnia br.

Ponadto zebrani dyskutowali  nad projektem regulaminu działania Prezydium ZW FZZ, który został przyjęty jednogłośnie.

W sprawach różnych Prezydium przyjęło z zadowoleniem informację o zajęciu I miejsca w konkursie „Wojewódzki Lider FZZ w Dialogu” naszych przedstawicieli Forum Związków Zawodowych – członków Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Nagrodą jest  udział 3 przedstawicieli WKDS w wizycie studyjnej do Genewy w trakcie sesji plenarnej Międzynarodowej Konferencji Pracy w czerwcu 2011 r.

posiedzenie prezydium

Członkowie Prezydium ustalili, że następne spotkanie Prezydium odbędzie w miesiącu czerwiecu br. na terenie Stoczni Gdańskiej.