W dniu 16 marca 2017 Roku odbyło SIĘ połączone posiedzenie Sekcji Pozostałych Zakładów i Sekcji Przedsiębiorstw Komunalnych i Usługowych.
Spotkanie otworzył Bogusław Studencki – Wiceprzewodniczący PZZ „Kadra” wraz z Andrzejem Marciszewskim – Przewodniczącym Sekcji Pozostałych Zakładów í Andrzejem Domagała – Przewodniczącym Sekcji Przedsiębiorstw Komunalnych í Usługowych.
W czasie posiedzenia przewodniczący Organizacji przedstawiali sytuację w zakładach Pracy i Ich Problemy w działalności związkowej. Przewodniczący Jarosław Doliński wskazywał na Negocjacje, a także skupił sie na problemach dotyczących Pracy Kierowców w nadgodzinach. Przewodniczący Sekcji A. Domagała zadeklarował współpracę w Tej sprawie.Jarosława Dobrowolskiego omówił Problemy NEGOCJACJI i sytuację dialogu oraz zadania ZZ KADRA Spółki energetycznej „Jastrzębie” SA w kontaktach z Pracodawca. Andrzej Trzciński ocenił ostatnie wystąpienia i inne akcje podejmowane wagowo Grupie Lotos.Na zakończenie spotkania członkowie wyrazili Wolę dalszej Współpracy Pomiędzy Sekcjami.