W dniu 20 grudnia 2016 w Urzędzie Marszałkowski odbyło się ósme i ostatnie w tym roku kalendarzowym plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ( WRDS).

Prowadzącym obrady posiedzenia był Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Tematami głównymi posiedzenia  było:

  1. Złożenie informacji przez prowadzącego obrady tematów  między posiedzeniami
  2. Zgodnie z przyjętym   porządkiem  obrad Rady  na posiedzeniu   omawiane były  następujące zagadnienia  dotyczące :
  • podsumowania doświadczeń z wykorzystania Krajowego Funduszu Szkoleniowego na lata 2014-2016.
  • informacji o bieżącej sytuacji na rynku pracy
  • zatrudnienia obcokrajowców w województwie pomorskim
  • projektów i  opinii w sprawie zatrudnienia obcokrajowców

Ponadto w sprawach organizacyjnych:

  • dokonano podsumowania pierwszego roku funkcjonowania WRDS
  • przekazano przewodnictwo WRDS stronie pracowników
  • omówiono projekt zmian w regulaminie WRDS oraz  projekt z planu pracy na 2017