W dniach 8-9 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych woj. pomorskiego w Bolszewie koło Wejherowa.

Według poniższego porządku:

  1. Rozpoczęcie obrad,
  2. Informacja z odbytego Kongresu Statutowego w dniu 29 maja 2017r,
  3. Informacja o wstąpieniu NSZZ Policjantów w skład FZZ
  4. Informacja z prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego- Członkowie WRDS,
  5. Informacja członka Rady Pomorskiego Oddziału NFZ,
  6. Informacja organizacji członkowskich ZW o bieżącej sytuacji w zakładach pracy,
  7. Wolne wnioski.