Dnia 20 grudnia ub.r., po 36 latach wytężonej pracy, holownik Granit opuścił nabrzeże LOTOS Petrobalticu i udał się w swoją ostatnią podróż.

Pożegnanie Granita-1a.jpg

Granit został zbudowany w 1980 roku w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie dla ówczesnego WOPN „Petrobaltic”. Jest to statek typu ahts (anchor handling tug supply, co tłumaczy się na polski jako holownik zaopatrzeniowy).

Po likwidacji WOPN ahts Granit został przejęty przez polski Petrobaltic. Nowa firma walczyła o przetrwanie, a dochody uzyskiwane dzięki pracy Granita pozwalały jej funkcjonować w pierwszym trudnym okresie.

Statek został przekazany w zarząd holenderskiej spółce Telco Marine, a następnie World Marine Support. W imieniu Petrobalticu znajdowały one dla Granita zatrudnienie na wolnym rynku offshorowym Morza Północnego. Najczęściej były to krótkie czartery na wykonanie zleconej pracy: holowania platform i barek, zaopatrzenie platform i innych jednostek w morzu, obsługa kotwic platform i boi, asysta przy tankowcach, akcje ratownicze.

Granit sprawdzał się w tych zajęciach tak dobrze, że pracował na Morzu Północnym niemal nieprzerwanie do roku 2009. Wrócił na Bałtyk, gdy ilość pracy przy platformach Petrobalticu wymagała udziału obu bliźniaczych statków: Granita i Bazalta.

Pożegnanie Granita-3a.jpg

Granit przy platformach PG1 i Petrobaltic

Pożegnanie Granita-5a.jpg

Granit i Bazalt witają nowo zakupioną platformę GSF Monitor (LOTOS Petrobaltic)

Pożegnanie Granita-6a-DSC_4555.jpg

Granit przy platformie LOTOS Petrobaltic

Pierwszymi kapitanami Granita byli Benedykt Wierzbicki i Witold Nawrocki. W ostatnich latach statkiem dowodzili kapitanowie Grzegorz Latkowski i Dariusz Pańczyniak, który odprowadził ahts Granit do portu Liepaja na Łotwie. Jednostka została przekazana do stoczni złomowej, w której będzie zutylizowana.

Dziękujemy za długie lata służby i bezpiecznego pływania. Wielkie podziękowania dla kapitanów i załogi dzielnego Granita.

Przy obsłudze morskich platform LOTOS Petrobalticu zastąpił Granita znacznie młodszy i nowocześniejszy statek Sylur.

Pożegnanie Granita

 Wcześniej, bo w poniedziałek, 12 grudnia, do nabrzeża portowego przy ul. Stary Dwór 9 przybiła nowa jednostka morska GK LOTOS Petrobaltic – Sylur. Statek badawczy St. Barbara i holownik ahts Granit powitały Sylura dźwiękiem syren. Na nabrzeżu zebrali się pracownicy firmy.

Po odprawie straży granicznej delegacja z wiceprezesem Grzegorzem Strzelczykiem, dyrektorem utrzymania ruchu i logistyki, na czele powitała kapitana i załogę jednostki.

Witamy Sylura w naszej morskiej flocie. To historyczna chwila dla naszej spółki. Niech dobrze służy naszej firmie i pracownikom, a przede wszystkim bezpiecznie pływa – mówił prezes Strzelczyk.

Sylur22.jpg

Sylur32.jpg

Sylur to statek typu PSV (platform supply vessel, czyli statek zaopatrzenia platform).

W 2003 roku zbudowała go norweska stocznia Simek, położona w miejscowości Flekkefjord. Do niedawna nosił nazwę Seabulk Africa.

Sylur42.jpg

Statek jest wyposażony w system dynamicznego pozycjonowania, umożliwiający bezpieczne podejście i utrzymanie pozycji w trakcie przeładunków na platformy, co jest niezwykle istotne, zwłaszcza podczas manewrów wykonywanych w trudnych warunkach pogodowych.

Docelowo zakładane jest zwiększenie możliwości przewozu pasażerów.

Do Polski Sylur przypłynął pod dowództwem kapitana Grzegorza Latkowskiego .

15 listopada statek został kupiony od Seabulk Offshore LLC – USA (spółki z grupy SEACOR Marine), jednego z trzech największych operatorów statków offshore na świecie. Przejęliśmy go w Las Palmas, na Wyspach Kanaryjskich – opowiada kapitan Latkowski.

30 listopada wyruszyliśmy w rejs przez Cieśniny Duńskie na Zatokę Gdańskiej. Przepłynęliśmy także obok naszych platform, które powitały nas salutem z armatek wodnych – kontynuuje kapitan Latkowski. I ocenia: – Załoga się spisała. To był długi rejs, ale wykorzystaliśmy go w pełni na poznanie statku i jego możliwości…

Sylur52.jpg

Fot. Platforma LOTOS Petrobaltic wita nowy statek

Docelowo Sylur ma być statkiem wielozadaniowym.– informuje Sławomir Sadowski, szef Biura Logistyki i Dyspozytorów. – Planujemy adaptację statku, tak aby mógł wykonywać badania geotechniczne pod posadowienie platformy – dodaje. – Wykonamy również analizę możliwości przystosowania Sylura do wykonywania prac nurkowych (nurkowania głębokie i saturowane).

Warto podkreślić, że statek spełnia wszystkie wymagania techniczne dotyczące pracy na akwenach innych niż Bałtyk.

Nowy statek należący do GK LOTOS Petrobaltic kupiła spółka z Grupy Kapitałowej Miliana przy udziale spółki TSM. – Bardzo się cieszymy z zakupu nowej jednostki morskiej – mówi Witold Wawrzonkoski, szef Biura Zarządzania Aktywami E&P i kierownik Zespołu ds. zakupu statku wielozadaniowego. – Przyniesie to nam istotne korzyści ekonomiczne.  Co ważne, jest to statek dużo młodszy i nowocześniejszy, który będzie mógł nam służyć do końca eksploatacji złóż B8 oraz B4/B6.

Witold Wawrzonkoski podkreśla, że Sylur to udany model projektu Ulstein typ UT755L z szeregiem rozwiązań stosowanych w dniu dzisiejszym przez najnowsze jednostki morskie.