W dniu 02 sierpnia o godzinie 11 :00 miało się odbyć spotkanie mediacyjne dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowników Grupy Lotos.. Na spotkanie stawiły się organizacje związkowe, nie pojawili przedstawiciele pracodwacy oraz mediator ( który prawdopodobnie został wprowadzony przez pracodawcę w błąd) Pracodawca poinformował że spotkanie zostanie przesunięte na godzinę 12:30 lub 13:00 . poniewzaż jedna osoba ( mprawnik z Poznania ) nie dojechał. Biedny pracodawca , niemoc go ogarnęła i paraliż mediacyjny. Przecież nie ma kancelarii prawnej na miejscu..
Oceńcie to państwo sami