Rada Pracowników Grupy Lotos skierowała do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego wniosek o pilne zakończenie obecnej tymczasowości władz firmy. Jak wyjaśniają związkowcy, chodzi nie tylko o stanowisko prezesa spółki, z którego 9 listopada br. odwołany został Robert Pietryszyn, a jego miejsce tymczasowo objął Marcin Jastrzębski, wiceprezes Lotosu ds. operacyjnych, ale również o kwestię odpowiedzialności za poszczególne segmenty w Lotosie. Przypomnijmy, że w maju tego roku zarząd Grupy Lotos pracował w sześcioosobowym składzie. Prezesem był Robert Pietryszyn, Marcin Jastrzębski wiceprezesem ds. operacyjnych, Mateusz Bonca wiceprezesem ds. strategii i rozwoju, Przemysław Marchlewicz wiceprezesem ds. korporacyjnych, a w jego składzie pozostało także dwóch członków poprzedniego zarządu, kierowanego przez Pawła Olechnowicza: Mariusz Machajewski, wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych oraz Maciej Szozda, wiceprezes ds. produkcji i handlu.

W lipcu tego roku rada nadzorcza gdańskiego koncernu odwołała ze składu zarządu Macieja Szozdę, rozdysponowując obszary w spółce, za które był odpowiedzialny, pomiędzy pozostałych członków zarządu.

W listopadzie jak wiemy stanowisko stracił prezes Robert Pietryszyn, a dosłownie kilka dni temu z zarządu odwołany został także Przemysław Marchlewicz.

Rada Pracowników Lotosu zwraca uwagę, że brak niestety jakichkolwiek informacji o uzupełnieniu jego składu oraz o konkursie na trzy powstałe wakaty.

Pismo Rady Pracowników otrzymał również nadzorujący firmę wiceminister energii Michał Kurtyka oraz przewodnicząca rady nadzorczej spółki.

Sam wiceminister Kurtyka, obecny na niedawnej prezentacji nowej strategii Grupy Lotos, nie odniósł się w żaden sposób do faktu, że strategię prezentował zarząd w okrojonym, trzyosobowym składzie. – Bezpieczeństwo energetyczne coraz bardziej nabiera wymiaru innowacyjnego, międzynarodowego. W tym kontekście nowa strategia Lotosu zapewnia bezpieczny, solidny wzrost, oparty o zdrowe fundamenty – powiedział jedynie.

We wniosku Rady Pracowników zawarte są oceny aktualnej sytuacji w firmie, w których pracownicy podkreślają szczególne zagrożenia związane z brakiem osoby odpowiedzialnej w zarządzie za spółki realizujące remont 2017 oraz pion kontraktacyjny.

Jeszcze w tym tygodniu, w czwartek 22 grudnia, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lotosu, które ma dokonać m.in. zmian w radzie nadzorczej spółki. Należy się spodziewać, że rada w nowym składzie niezwłocznie ogłosi konkursy na funkcje brakujących członków zarządu Grupy Lotos. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, żeby nastąpiło to jeszcze w 2016 roku.