Zgodnie z oficjalnymi statystykami w 2014 r. najwięcej CO2 na terenie UE wyemitowały Niemcy – 798,6 mln ton.

Polska w tym zestawieniu zajęła dopiero 5. miejsce z wynikiem 316,8 mln ton (ponad 2,5 razy mniej niż Niemcy).

W statystyce liczonej per capita (ilość wyemitowanych ton CO2 na 1 mieszkańca) pierwsze miejsce zajęła Holandia (13,5 ton/os.). Niemcy odnotowały 4. wynik (9,8 t./os.), a Polska również była 5. (8,2 ton/os.).

Nie mniej to nam czarna niemiecka propaganda przypisuje miano największego truciciela Europy… 
Nie ma co do tego żadnych wątpliwości – Niemcy mają świetny pijar, jeśli chodzi o wybielanie swojej odpowiedzialności za ilość emitowanego do atmosfery CO2, a jednocześnie ochoczo uprawiają czarną propagandę, której celem jest przerzucenie tej odpowiedzialności na inne państwa – w tym przede wszystkim na Polskę.

Warto zauważyć, że 2014 roku niemieckie kominy elektrowni węglowych i zakładów przemysłowych wypuściły do atmosfery aż 798,6 mln ton dwutlenku węgla. Dla porównania – cała polska gospodarka wyemitowała jedynie 316,8 mln ton CO2, czyli ponad 2,5 razy mniej niż niemiecka. Również w statystyce liczonej per capita(ilość wyemitowanych ton CO2 na 1 mieszkańca) Niemcy osiągają gorsze rezultaty od nas. Na jednego Niemca przypada bowiem 9,8 tony CO2, natomiast na jednego Polaka – 8,2 tony. Nie mniej to nam czarna niemiecka propaganda przypisuje miano największego truciciela Europy.


Poniżej prezentuje dwa zestawienia – pierwsze to lista 10 największych trucicieli UE liczonych wg wartości bezwzględnej wyemitowanego CO2. Drugie zestawienie prezentuje 10 największych trucicieli UE liczonychper capita. W obu przypadkach nasz kraj zajął 5. miejsce.

10 największych trucicieli Europy
Ilość ton wyemitowanego CO2

( 2014 r.)


1. Niemcy – 798,6 mln ton
2. Wlk. Brytania – 470,8 mln ton
3. Francja – 347,5 mln ton
4. Włochy – 347,1 mln ton
5. Polska – 316,8 mln ton
6. Hiszpania – 285,7 mln ton
7. Holandia – 225,2 mln ton
8. Belgia – 138,1 mln ton
9. Czechy – 107,5 mln ton
10. Rumunia – 75,4 mln ton

  

10 największych trucicieli Europy
Ilość wyemitowanego CO2 per capita na 1 mieszkańca 

(2014 r.)

1. Holandia – 13,5 ton/os.
2. Belgia – 13,2 ton/os.
3. Czechy – 10,6 ton/os.
4. Niemcy – 9,8 ton/os.
5. Polska – 8,2 ton/os.
6. Wlk. Brytania – 7,5 ton/os.
7. Grecja – 6,9 ton/os.
8. Hiszpania – 6,1 ton/os.
9. Włochy – 5,7 ton/os.
10. Francja – 5,3 ton/os.

Źródło: Lista państw według rocznej emisji dwutlenku węgla (Wikipedia)

wpis z dnia 1/07/2016

https://t.co/hhoe83jZxg