W siedzibie PKM w Gdyni odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa pomorskiego.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Stanisław Taube.

W posiedzeniu brali udział: Szczepan Kleniewski, Daniel Ptach, Ilona Kwiatkowska-Falkowska, Katarzyna Leszcz-Cimoszko, Krystyna Dębkowska oraz Czesław Kościerzyński.

Tematami posiedzenia było:

  1. Powołanie zespołu roboczego do spraw ochrony zdrowia w województwie pomorskim przy WRDS
  2. Sprawa połączenia szpitali marszałkowskich:
  • Szpitale Wojewódzkie w Gdyni
  • Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie
  • Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy sp. z o.o.
  • Przekształcenie w spółkę z o.o. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie.

3. Omówienie organizacji   przeprowadzenia planowanego szkolenia  w zakresie zmian i instrumentów komunikacji, którymi warto się posługiwać, aby prowadzić skuteczną działalność związkową z wykorzystaniem instytucji RDS/WRDS oraz jej zespołów problemowych, które odbędzie się na posiedzeniu Zarządu FZZ woj. pomorskiego  w dniu 16.12.2016  r.

Ponadto Przewodniczący przedstawił aktualną sytuację  FZZ, bieżące sprawy z ZG FZZ oraz aktualną sytuację finansową.

Szczepan Kleniewski

Wiceprzewodniczący ZW