W dniu 12.09.2016r. w siedzibie MZK w Gdyni odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego województwa pomorskiego FZZ .
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Stanisław Taube.
img_1371-1
W posiedzeniu brali udział: Szczepan Kleniewski, Daniel Ptach, Ilona Kwiatkowska- Falkowska, Krystyna Dębkowska, Czesław Kościerzyński, Marzena Rapalska.
Przewodniczący przedstawił aktualną sytuację  FZZ, bieżące sprawy z ZG oraz sytuację finansową. Poinformował o przeprowadzonej inwentaryzacji w ZW i ZG FZZ. Poinformował o proponowanych przez Komisję Statutową FZZ zmianach w Statucie. Kol. Krystyna Dębkowska oraz kol. Czesław Kościerzyński przedstawili informacje z prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Desygnowano przedstawiciela do Wojewódzkiej  Rady Rynku Pracy- kol. Ilonę Kwiatkowską- Falkowską oraz do Powiatowych Rad Rynku Pracy. Omówiono prace w poszczególnych komisjach.

Na posiedzeniu ustalono termin Zarządu Wojewódzkiego na dzień 03.10.2016r.

W posiedzeniu będzie brała udział przewodnicząca ZG FZZ Dorota Gardias (zaproszenie poniżej).

Marzena Rapalska