JN

Prof. Jacek Namieśnik był członkiem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. W latach 1990-1996 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, a w latach 1996-2002 i ponownie 2005-2012 dziekana tego wydziału. Od 1995 roku jest też kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej, mającej status Centrum Doskonałości[2].

Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w zakresie badań na rzecz rozwoju społeczeństwa otrzymał prof. Jacek Namieśnik, kierownik Katedry Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym. Uroczyste wręczenie statuetek i pamiątkowych dyplomów odbyło się 12 października w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

Prof. Jacek Namieśnik zajmuje się badaniami, które służą środowisku naturalnemu, podnoszą stan wiedzy o nim, przeciwdziałają zanieczyszczeniom, etc. Są to zarówno rozwiązania metodyczne, jak i aparaturowe.

– Prace realizowane w moim zespole naukowym należą do grupy badań stosowanych, które można szybko wykorzystać w praktyce. Obecnie w ramach grantu Odoronos, we współpracy z grupą Lotos, badamy uciążliwość zapachową związaną z obecnością złowonnych związków zapachowych na terenie aglomeracji miejskich. Prowadzimy też ciekawy grant aparaturowy dotyczący opracowania oryginalnego rozwiązania konstrukcyjnego sztucznego nosa – mówi prof. Jacek Namieśnik.

– Od lutego 2015 roku, w ramach programu MAESTRO Narodowego Centrum Nauki, realizujemy prace nad międzynarodowym projektem, którego celem jest opracowanie tzw. Szeregu Mocy Przeciwutleniającej. Zamierzamy uszeregować związki o właściwościach przeciwutleniających obecnych w pokarmach roślinnych według mocy ich działania. Szereg ma wskazać, które naturalne substancje przeciwutleniające mogą wspomagać własną barierę antyoksydacyjną organizmu, a które w wyższych dawkach muszą być spożywane w kontrolowanych ilościach – dodaje prof. Namieśnik. – Staramy się też o finansowanie na kolejny projekt, tym razem związany z wykrywaniem biomarkerów chorób układu oddechowego i płuc w oparciu o wyniki badań wydychanego powietrza.

Laureat nagrody MNiSW podkreślił, iż tajemnicą sukcesu jest praca całego zespołu naukowego. Zaznaczył, iż ma szczęście kierować zgodną i zgraną ekipą.

– Jestem szczęśliwym człowiekiem, gdyż robię to, co lubię. Co więcej mogę w pełni poświęcić się pracy naukowej, która jest jednocześnie moim hobby. Za to dziękuję przede wszystkim żonie – dodał prof. Namieśnik.

Prof. Jacek Namieśnik jest specjalistą z zakresu chemii analitycznej i środowiskowej. Jest autorem ośmiu książek oraz ponad sześciuset publikacji w czasopismach z listy cytowań Journal Citation Reports. Wypromował 57 doktorów. Ma na swoim koncie wiele nagród.  W 2009 roku Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała Jackowi Namieśnikowi stypendium profesorskie w ramach programu MISTRZ, co było wyrazem uznania dla jego aktywności w zakresie opieki i promowania młodych kadr naukowych. A w roku 2012 prof. Namieśnik otrzymał m.in. nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za wybitne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia organizacyjne. Lista laureatów znajduje się na stronie MNiSW.

Fotogalerię z uroczystości wręczenia nagród można obejrzeć tutaj.