W spotkaniu ze stroną związkową uczestniczyli członkowie rządu RP ministrowie sprawiedliwości Borys Budka, skarbu Andrzej Czerwiński z wiceministrem Wojciechem Kowalczykiem i rzecznikiem rządu RP Sławomirem Nitras. Program dla Śląska omówił Pan minister Jakub Jaworowski z KPRM. Gospodarzem spotkania był Wojewoda Śląski Piotr Litwa, a stronę samorządową na spotkaniu reprezentował Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa. 

Pani Premier przedstawiła stronie związków zawodowych założenia PROGRAMU DLA ŚLĄSKA, który opiera się na łącznie 6 segmentach.

1. Przemysł energochłonny (huty i kopalnie) – dotyczy m.in. pomocy w formie ulg dla przedsiębiorstw zawartych w ustawie o OZE (określony na kwotę 450 mln. zł), obniżenie akcyzy na prąd (450 mln. zł) i przyjęcie zasady odwróconego podatku VAT dla hut metali nieżelaznych.

2. Inwestycje – przewiduje się wykorzystanie środków z Unii Europejskiej na budowę infrastruktury drogowej S1, S69, A1 (10 mld zł). Oprócz inwestycji w drogi i autostrady będzie rozbudowywana infrastruktura kolejowa, do Katowic zostanie też przeniesiona siedziba Spółki PKP Cargo, przygotowywana jest ustawa dotycząca programu rewitalizacyjnego ułatwiająca samorządom skorzystanie ze środków na rewitalizację. Środki Państwowych Inwestycji Rozwojowych staną się bazą dla powstania funduszy inwestycyjnych. Przewidziano również inwestycje w zgazowanie węgla na powierzchni (instalacje pilotażowe w zakładach azotowych), które mają wykorzystywać od 1 do 2 mln ton węgla. Wzmocnione będą inwestycje w strefach ekonomicznych.

3. Gospodarka niskoemisyjna – wsparcie działań samorządów w obniżanie niskiej emisji.

4. Nowoczesne kadry – zmiana profilów nauczania oraz wsparcie i nacisk na nauczanie na kierunkach technicznych, powiązanie nauki z pracą aby ułatwić start zawodowy.

5. Integracja metropolitarna – jest opracowany projektu ustawy obejmujący 14 miast (koszt 600 mln. zł)

6. Społeczna Rada ds. Realizacji Programu dla Śląska – ma realizować kontrolę i nadzór.

Jak podkreśliła na spotkaniu Premier Ewa Kopacz zapisy Programu mają przygotowane podstawy prawno-finansowe, zostały też uzgodnione z Ministrem Finansów.

W drugiej części spotkania strona związkowa omówiła realizację Porozumienia z 17 stycznia br. Porozumienie jest obecnie realizowane, rząd zapewnia środki na zapisane w Ustawie świadczenia dla górników oraz finansuje działania Spółki Restrukturyzacji Kopalń.  Na przełomie lipca i sierpnia ma powstać nowa Kompania. Minister Skarbu na bieżąco monitoruje sytuację i płynność firm górniczych.

Źródło: Arkadiusz Gola, Dziennik Zachodni, http://www.dziennikzachodni.pl

Program dla Śląska pomimo braku czynnego udziału strony związkowej w jego opracowaniu zawiera elementy o których były rozmawy w styczniu br. podpisując stosowne Porozumienie pomiędzy zz i rządem. W regionie i branżach potrzeba  realnych działań gdyż sytuacja przemysłu na Śląsku tego wymaga.

To dobry znak, że program dla regionu znajduje się w centrum debaty o problemach Polski i Polaków.