W połowie października zaawansowanie całego Projektu EFRA przekroczyło 35%. Na ten wynik składa się projektowanie – ponad 80%, zakupy i dostawy – ponad 40% i prace budowlano-montażowe – ponad 10%. Główny plac budowy jest już wypełniony licznymi konstrukcjami.

Na fundamentach stoją pierwsze aparaty: pięć reaktorów i dwie kolumny.

Reaktory HGU

Kolumny zostały dostarczone przez firmę KT i od razu posadowiono je na fundamentach – mówi Andrzej Zakrzewski z Biura Realizacji Projektu EFRA, kierujący zespołem nadzorującym realizację Kompleksu Koksowania i dodaje.

– Trwa budowa estakad, etażerek, instalacji podziemnych, fundamentów pod aparaty i maszyny instalacji DCU i CNHT. Wznoszone są konstrukcje nośne reaktorów koksowania.

Zaawansowanie prac budowlano-montażowych Kompleksu Koksowania przekroczyło 6%, a realizacji całego zakresu prac: 33%.

DCU i HGU

Zakończył się już montaż głównej estakady wewnętrznej (żelbetowej) i budowa konstrukcji nośnych zbiorników wody, należących do systemu separacji wody od pokruszonego koksu, a także budowa fundamentów: pieców koksowania oraz kompresorów dla instalacji koksowania (DCU) i hydroodsiarczania benzyny (CNHT).

Na terenie budowy sekcji magazynowania i dystrybucja koksu (CS-LF) zakończyło się palowanie i wykonano fundamenty dla instalacji załadunku koksu na ciężarówki.Rozpoczęła się budowafundamentów hali magazynowej.

Wytwórnia Wodoru HGU

Firma KT dostarczyła na plac budowy pięć reaktorów, które posadowiono na fundamentach. Rozpoczęła się też budowa pieca-reformera instalacji produkcji wodoru – informuje Stefan Godlewski. – Wykonano większość głównych fundamentów; obecnie trwa budowa fundamentów pomp i wymienników.

Kolumna DCU

Wykonywane są też sieci podziemne oraz montaż głównej estakady dla rurociągów. Realizacja instalacji HGU jest najbardziej zaawansowana wśród głównych instalacji Projektu EFRA: ponad 40%. Wykonanie prac budowlano-montażowych przekroczyło 10%.

Trwają przygotowania do budowy rurociągu gazu ziemnego przez KB Pomorze) Połączy on nową stację redukcyjną gazu z instalacją HGU.

Instalacja destylacji hydrowaxu HVDU i modernizacja instalacji HDS

– Na koniec września całkowite zaawansowanie realizacji instalacji destylacji hydrowaksu wynosiło 29%, a samych robót budowlano-montażowych ok. 3% – mówi Paweł Brzozowiec. – Przembud kończy budowę fundamentów pod główną estakadę, baterie wymienników i kolumnę destylacyjną. Rozpoczęły się prace montażowe związane z instalacjami podziemnymi.

HVDU

Odbyły się też pierwsze spotkania z KT i podwykonawcami na temat transportu i montażu najdłuższego (47,5 m) i najcięższego (290 ton) aparatu projektu EFRA – kolumny próżniowej HVDU.

Trwają działania dostosowujące instalację HDS (520) do przerobu wsadu z udziałem LCGO – oleju napędowego z instalacji DCU.

Zmodernizowano i uruchomiono już pompę P3A, a pompa P3B jest modernizowana u francuskiego producenta – Sundyne.

HDS

Instalacje i systemy pomocnicze

– Po zakończeniu palowania, we wrześniu przekazano plac budowy wytwórni tlenu firmie Przembud, która wykonuje prace ziemne i fundamentowe – informuje Jan Kowalski.

OGU

– Wykonano również palowanie pod nowy kompresor instalacji sprężonego powietrza, nową stację zbioru kondensatu i etażerkę instalacji stripera wód kwaśnych. Na wymienionych instalacjach Przembud wykonuje prace fundamentowe.

Natomiast Uniserv-Piecbud modernizuje chłodnie wentylatorowe. Zakończyła się modernizacja celki E2C a rozpoczęła – celki E2B.

Rurociągi, zbiorniki, pompownie

Wykonawca między-obiektowych połączeń rurociągowych, KB Pomorze, zagospodarował teren na zaplecze budowy oraz stanowiska pracy dla prefabrykacji rurociągów – powiedziała Katarzyna Bobrowska. Dostarczono już i rozładowano ponad 500 ton rur, z których większość poddano prefabrykacji. Rozpoczyna się montaż rurociągów na estakadach.

Plac magazynowy

Mostostal Płock rozpoczął prace budowalne (fundamenty; kanalizacja oraz drogi) na terenie budowy dwóch zbiorników na półprodukty DCU.

Zbiorniki

Natomiast Przembud kontynuuje prace przy budowie nowej pompowni hydrowaksu.

pompownia

Drogi, sieci podziemne, estakady           

Firma Strabag położyła asfalt na kolejnych drogach wokół głównego placu budowy – relacjonuje Aleksandra Drząszcz. – Kontynuowane są prace przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnych oraz podłoża nowych dróg.

Drogi

Natomiast Mostostal Zabrze montuje kolejne konstrukcje estakady wzdłuż drogi 6-7.

Większość prac zaplanowanych na rok 2016 zostanie wykonana do końca października.

Ponadto, LOTOS Serwis finalizuje prace modernizacyjne konstrukcji tej estakady.

Systemy zasilania elektrycznego, sterowania i teletechniczne  

Budynek elektroenergetyczny (GPZ4/S41/TIR) został już całkowicie wzniesiony i wykonano większość elewacji budynku. Wewnątrz trwają prace instalacyjne i wykończeniowe. Zamontowano też konstrukcję stalową dachu – wylicza Sebastian Demczyński.

Trwają przygotowania do montażu urządzeń elektroenergetycznych i automatycznych oraz prace wykończeniowe.

Budynek

Przekazaliśmy pierwsze pomieszczenia firmie elektroinstalacyjnej, w celu montażu tras kablowych i przygotowania pomieszczeń do montażu rozdzielnic średniego napięcia – dodaje Piotr Ceynowa. – W drugiej połowie października przewidziana jest dostawa i posadowienie dwóch transformatorów wysokiego napięcia w specjalnych komorach na zewnątrz budynku.

Budynek

Położono też kabel pomiędzy tym budynkiem, a budynkiem GBDM, w którym trwają prace związane z rozbudową pól zasilających – na potrzeby Projektu EFRA.