Informujemy, że Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych w skład którego wchodzi związek ZZIT Grupy LOTOS organizuje Protest Milczenia przed siedzibą Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 148 w godz. 11 do 13 dnia 20 stycznia 2011r (czwartek).  Powodem protestu jest zagrożenie życia i zdrowie mieszkańców Pomorza z powodu błędów Oddziału NFZ przy organizacji konkursów na opiekę zdrowotną w 2011 roku i fakt braku podpisania dotychczas kontraktów ze szpitalami woj. pomorskiego na usługi medyczne, a w szczególności z Zespołem Opieki Zdrowotnej dla szkół Wyższych, Pomorskim Centrum   Traumatologii, Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oraz Szpitalem PCK na usługi kardiologiczne, psychiatryczne i chirurgii „jednego dnia”.

Podczas protestu wysuwamy żądanie realizacji w pełnym zakresie programu „Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013”, wstrzymanie przekazania d o centrali NFZ środków finansowych „zaoszczędzonych” w roku 2010 oraz przeznaczenie ich na potrzeby pacjentów województwa pomorskiego.  Wszystkich, którzy mają taką możliwość prosimy o udział proteście.