Z baner_150x100cm_v2-4

      Zarząd ZZIT GL przyjął do stosowania Ordynację Wyborczą w kadencji 2017-2022, w tym podział na Okręgi, terminarz głosowań oraz Kartę Zgłoszenia Kandydatów na Delegata:

         Ordynacja Wyborcza wyboru Delegatów ZZIT GL

 

1.    Wybory przeprowadza się w sposób tajny z pośród Członków w danym Okręgu, ale każdy członek ZZIT GL który ma taką wolę i nie oddał głosu w sposób tradycyjny może zagłosować na kandydata w swoim Okręgu przesyłając swój głos w mailu wg pkt 8 Ordynacji (lub skan karty do głosowania) na adres mailowy przewodniczącego ZZIT GL andrzej.trzcinski@grupalotos.pl najpóźniej do godz. 10.00 w dniu zakończenia głosowania przewidzianego w danym Okręgu.

2.    Kandydat, by być wpisany na listę powinien wyrazić zgodę na kandydowanie i złożyć pisemne swoje zobowiązanie do działalności.

3.    Ordynacja przekazana członkom ZZIT GL jest podstawą uruchomienia procedury wyborczej (najpóźniej na 23 tygodnie przed upływem kadencji tj. 2 października 2016r)

4.    Listy kandydatów zamyka się po wyczerpaniu zgłoszeń w okresie 6 tygodni od ogłoszenia przez Zarząd ZZIT GL o przyjmowaniu zgłoszeń z podpisem poparcia 4 członków oprócz kandydującego z danego Okręgu (najpóźniej do 14 listopada 2016r) – dopuszcza się przesłania skanów niezbędnych dokumentów na adres mailowy przewodniczącego ZZIT GL andrzej.trzcinski@grupalotos.pl

5.    Władze ZZIT GL przedstawiają sprawozdanie z działania w ciągu kadencji na 16 tygodni przed zakończeniem 5 letniej kadencji upływającej 12 marca 2017r (najpóźniej 27 listopada 2016r)

6.    Kandydaci do władz na listach – kartach wyborczych, powinni być wpisani w porządku alfabetycznym i zostają podani do wiadomości uprawnionym do głosowania w danym Okręgu (najpóźniej dnia 28 listopada 2016r).

7.    Listy – karty wyborcze do głosowania powinny być oznakowane pieczęcią i wydawane przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną wyłonioną spośród członków Zarządu ZZIT GL spoza danego Okręgu (w tym przewodniczącego lub wice), Komisji Rewizyjnej ZZIT GL oraz Mężów Zaufania zgłoszonych przez kandydatów z danego Okręgu.

8.   Kandydat otrzymuje głos poprzez postawienie „X” w kratce obok nazwiska kandydata

9.    W wyborach głos jest ważny wtedy, gdy na liście – karcie wyborczej do głosowania pozostawiono nie więcej nazwisk nie skreślonych niż ustalono dla danego Okręgu miejsc mandatowych.

                   10.  W wyborach na Delegata ZZIT GL zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali w kolejności największą ilość głosów w danym Okręgu

                     11.  W przypadku uzyskania w wyborach przez kilku kandydatów jednakowej ilości głosów na ostatnim miejscu mandatowym, przeprowadza się kolejne tury wyborcze (w okresie od 16 do 27 stycznia 2017r), w których biorą udział ci kandydaci, którzy uzyskali równą ilość głosów.

                    12.  Wybory w każdym z Okręgów odbywają się poprzez oddanie głosu po potwierdzeniu podpisem przez głosującego na liście uprawnionych do głosowania i wrzuceniu karty do urny z oddanym głosem najpóźniej w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia głosowania w danym Okręgu lub mailowo wg pkt. 1 Ordynacji (w poszczególnych Okręgach odpowiednio na 15 do 7 tygodni przed zakończeniem kadencji czyli od 1 grudnia 2016r do 27 stycznia 2017r)

Kalendarium:

Zgłaszanie zgody na kandydowanie na Delegata do 14 listopada 2016r

Ogłoszenie  list kandydatów dla poszczególnych Okręgów do 25 listopada 2016r

Sprawozdanie Zarządu ZZIT GL z 5 lat kadencji drogą elektroniczną – 27 listopada 2016r

Głosowanie na listy z poszczególnych Okręgów w siedzibie ZZIT GL lub innym wskazanym dla danego Okręgu miejscu przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną danego Okręgu:

Miejsca Mandatowe wyliczane będą w oparciu o stan liczby członków w poszczególnych Okręgach na dzień 31 października 2016                                                                 

               OKRĘGI        Mandaty                                        Komórki/firmy

   I                 4            BA BE BM CA CF CK CM CT RT EK ER EW MB ME NQ NZ SP SE RT    13.12.16 do 14.12.16

   II                2                       FG KF KG KM KP KS LI LT       14.12.16 do 15.12.16

   III               4                       PP PW PZC PZD PZE PZH PZK PZO PZP RP       5.12.16 do  6.12.16

  IV               5                        SX TB TD TM TP TZ XI ZM ZP ZU        7.12.16 do 8.12.16

  V                3                        KOLEJ; INŻTOR; OCHRONA, Emeryci, ZWZ         5.12.16 do 6.12.16

  VI               5                         ODDZIAŁ POŁUDNIE          15.12.16 do 16.12.16

  VII              3                         LOTOS LAB                         5.12.16 do  6.12.16

  VIII             3                      LOTOS Paliwa; LOTOS Petrobaltic           10.01.17 do 11.01.17

  IX               3                     LOTOS Serwis; LOTOS Straż             12.01.17 do 13.01.17

  X                2                      LOTOS Oil; LOTOS Asfalt               15.12.16   do 16.12.16 

                  34

 Ogłoszenie listy Delegatów poniedziałek 16 stycznia 2017r

Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego (7 podpisów Delegatów); do Zarządu (5 podpisów Delegatów) i Komisji Rewizyjnej (5 podpisów Delegatów) – poniedziałek 30 stycznia 2017r

Przekazanie materiałów do Komisji Rewizyjnej czwartek 16 luty 2017r

Pełne sprawozdanie Zarządu  dla Delegatów   czwartek 2 marca 2017r

Termin Konferencji Delegatów                          czwartek 9 marca 2017r

zgloszenie_kandydat-na-delegata-zzit-gl-2017-do-2022