IMG_7940 1

Dla właściwego przygotowania się do nowej kadencji naszej organizacji rozpoczynanej w marcu (od  2017 roku do 2022 roku) przeprowadzone zostaną wybory Delegatów na Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą.

Zakładamy, że nowi Delegaci będą wybierani przy założeniu jeden na 13 członków.

Wobec tego planowane będą na przełomie IV kw tego i I kw przyszłego roku ich wybory w jedenastu grupach około 40 osobowych tzn. z wyborem po 3 Delegatów na każde spotkanie.

Z analizy aktualnej liczby członków wynika, że pracownicy w Grupie LOTOS S.A. i emeryci to 48% liczby członków ZZIT GL dla których będzie pięć Okręgów – 15 Delegatów wobec tego prawdopodobny podział mandatów wg danych z kwietnia br byłby odpowiednio:

  • Grupa LOTOS – Okręg I , II, III – segment NR Dyrektora Produkcji i Handlu (25,8 % liczby członków ZZIT GL) – 8 Delegatów
  • Grupa LOTOS – Okręg IV, V – segmenty pozostałe DN, NF, NS i NC (22,2 % liczby członków ZZIT GL)- 7 Delegatów
  • VI Okręg obejmować będzie LOTOS Kolej (4,3 % liczby członków ZZIT GL), Inżtor (4,3 % liczby członków ZZIT GL), LOTOS Ochrona (0,5 % liczby członków ZZIT GL) – 3 Delegatów
  • VII   obejmować będzie członków pracowników zatrudnionych w LOTOS z lokalizacją na Południu (8,3 % w spółkach + z CFK liczby członków ZZIT GL) – 3 Delegatów
  • VIII   obejmować będzie członków pracowników zatrudnionych w LOTOS Lab (8,8 % liczby członków ZZIT GL) – 3 Delegatów
  • IX  obejmować będzie członków pracowników zatrudnionych w LOTOS Paliwa (9,2 % liczby członków ZZIT GL) i LOTOS Petrobaltic (0,2 % liczby członków ZZIT GL) – 3 Delegatów
  • X obejmować będzie członków pracowników zatrudnionych w LOTOS Serwis (7,4 % liczby członków ZZIT GL) i LOTOS Straż (3,5 % liczby członków ZZIT GL) – 3 Delegatów
  • XI obejmować będzie członków pracowników zatrudnionych w LOTOS Oil (4,7 % liczby członków ZZIT GL) i LOTOS Asfalt (1,4 % liczby członków ZZIT GL) – 2 Delegatów

Najprawdopodobniej ostateczny podział nas Okręgi Wyborcze i ustalenie zasad wyborczych będą przyjęte przez Zarząd ZZIT GL w połowie września na podstawie danych o liczbie członków z 10 września.

Przy braku zmiany liczby członków poszczególnych grup będzie w kolejnej kadencji identyczna liczba Delegatów mających przed sobą 5 lat kadencji co dotychczas, gdy wybierano w 2012r przy założeniu jeden na 10 członków

Ta wstępna informacja ma służyć członkom dla przygotowania odpowiednich propozycji swoich przedstawicieli do władz kolejnej kadencji.

Obecnie warto wykorzystać zbliżający się czas dla dokonania ocen oraz zgłoszenie ewentualnych propozycji modyfikacji w funkcjonowaniu organizacji lub formy dokonania wyborów (stworzenie np. w połowie stycznia list kandydujących po zebraniu podpisów 5 członków rekomendujących daną osobę na Delegata lub pozostawienie tego wyboru każdemu Okręgowi indywidualnie i wybory bezpośrednie w poszczególnych Okręgach przewidujemy w ostatnim tygodniu stycznia 2017r).

Propozycje własne członków w tej sprawie (nowelizacja Ordynacji Wyborczej) mile widziane.