Minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz dnia 22 lipca 2016 w dyskusji z całym Zarządem Grupy LOTOS S.A. wspólnie ocenił wyzwania stojące  przed rynkiem paliwowym.

Prawdopodobnie (wg zzit.pl) związane jest to z powołaniem w pierwszym kwartale 2017r agencji lub holdingu stwarzając możliwość poprawy synergii polskich firm tego sektora.

DJ 22 07 2016

Od lewej: Przemysław Marchlewicz, Marcin Jastrzębski, Dawid Jackiewicz, Robert Pietryszyn, Mariusz Machajewski oraz Mateusz Bonca.

Tłem prezentowanego zdjęcia jest trwająca realizacja nowych instalacji Programu EFRA.

Przy okazji prezentujemy dotychczasową trasę dostaw irańskiej ropy naftowej tankowca Atlantas opublikowaną przez Prezesa Roberta Pietryszyna.

Trasa Atlantis