Dnia 20 czerwca odbywa się kolejne posiedzenie Rady Krajowej Porozumienia Związków Zawodowych KADRA.

Omawiane są m.in. funkcjonowanie FORUM ZZ po majowym kongresie, sprawozdania poszczególnych Sekcji oraz rozliczenie finansowe PZZ  w 2017 roku.