Dnia 25 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Pracowników Grupy LOTOS S.A. W posiedzeniu brali udział oprócz wszystkich członków Rady: pan Prezes Mateusz Bonca, pan dyrektor NK Tomasz Żukowski oraz pełnomocnik ds. przedstawicielstwa pracowniczego Paweł Pettke.

Prezes Mateusz Bonca przedstawił fakty związane z obecnym funkcjonowaniem firmy z ograniczoną liczbą członków Zarządu oraz wskazał na drobne zmiany w schemacie organizacyjnym. Wśród omawianych spraw dotyczących m.in. procesu badania, czyli due diligence Spółki przez PKN ORLEN S.A. poruszone zostały również wszystkie istotne tematy pracownicze.

Prezes Bonca zapowiedział przygotowanie w najbliższym czasie odpowiedzi na pismo z dnia 10 kwietnia podpisane przez związki zawodowe (MZZ PRC, MZZ OP, ZZIT GL, WZZ GL, BZZ, ZZPTK i Alternatywa) oraz Radę Pracowników przygotowanego na sugestię Prezesa zaproponowaną podczas spotkania w dniu 21 marca br. Pismo zawiera 8 istotnych dla pracowników wniosków. Przedstawione zostały oceny członków Rady nt negatywnych skutków systemu pracy w trybie 12 godzinnym oraz wskazano na konieczność procedowania założeń do wdrażania efektów prac firmy MERCER w m.in. zakresie systemów motywacyjnych.

Rada Pracowników przedstawiła podziękowanie za efektywną pracę w okresie blisko trzech kadencji jej Sekretarzowi Kazimierzowi Trębaczowi (w związku z Jego przejściem w najbliższych tygodniach na emeryturę). Podjęto decyzję o złożeniu wniosku o przeprowadzeniu wyborów członka Rady Pracowników na ostatni rok jej kadencji.