Dnia 19 lutego odbyło się posiedzenie Rady Pracowników  Grupy LOTOS S.A. z Pracodawcą.

Tematem spotkania były zagadnienia przedstawione w piśmie z dnia 12 lutego 2018r: założenia i efekty prac Zespołu powołanego w Grupie LOTOS S.A. z zadaniem przygotowania ewentualnej konsolidacji z innymi podmiotami, prowadzone wartościowanie stanowisk, braku sprawozdania GUS Z-06 i Z-10 nt BHP, problem wg pisemnego zgłoszenia (ponad 2 miesiące temu), odniesienie się do otrzymanych informacji za II półrocze ubr, nierówności w zarobkach kobiet i mężczyzn oraz inne zagadnienia zgłaszane do kierownictwa firmy w tej kadencji RP.

Dyrektor NK Biura ds Zasobów Ludzkicch i Administracji p. Arkadiusz Kawecki stwierdził, że do niego docierają różne pomysły np. zbudowanie placu zabaw, czy np. aby pracownicy pili wodę z kranu. Nie zna odpowiedzi jakie pomysły zostały wybrane. W celu uzyskania pełnej wiedzy będzie zorganizowane spotkanie Rady Pracowników z p.o. dyrektora ds. innowacji i rozwoju  p. Janem Biedroniem. Zdaniem dyrektora NK podczas planowanych zmian organizacyjnych jest brak likwidacji oraz też powoływania komórek organizacyjnych.

Zapowiedziana została prezentacja planowanych kolejnych zmian bezpośrednio po zatwierdzeniu przez Zarząd firmy.

Informatycy  rozstrzygną sposób realizacji zmian w funkcjonowaniu Portalu HR, bo  są zastrzeżenia do bezpieczeństwa danych i dlatego planowana prezentacja nie jest gotowa.

Problemem są dla wdrożenia pierwotnych planów: platforma informatyczna i sposób jej zabezpieczenia.

Pismo o rozliczenie czasu pracy w komórkach organizacyjnych w wyniku zmian systemów pracy – Rada otrzyma odpowiedź do końca 8 tygodnia br.

Teraz fakty – nowy schemat wszedł w życie dnia 1 marca, a nie odbyły się żadne konsultacje oraz do chwili obecnej nie zapowiedziano ich pomimo zniknięcia wielu komórek organizacyjnych.

Podpisany został list intencyjny ORLEN i Ministra Energii, a spółka nie komentuje jego wpływu na realizację przyjętej strategii firmy, ani na załogę Grupy Kapitałowej.

Dodatkowo zapowiadana odpowiedź została dostarczona do Rady Pracowników zamiast do końca 8 tygodnia dnia 5 marca czyli w 10 tygodniu.

Pomimo wniosku Rada Pracowników nie otrzymała informacji wynikających ze sprawozdań GUS, ani innych odpowiedzi na zadane pytania.